Tư vấn giám sát độc lập bên thứ 3 (ISC) (bao gồm cả kiểm toán nội bộ)

Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập nước Việt Nam (DRSIP), Tư vấn giám sát độc lập bên thứ 3 (ISC) (bao gồm cả kiểm toán nội bộ) do Liên danh Công ty TNHH WAPCOS (Ấn Độ) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO (Việt Nam) thực hiện.

1. Công ty TNHH WAPCOS:

NỀN TẢNG VÀ TỔ CHỨC:

Công ty trách nhiệm hữu hạn Wapcos là công ty “MINI RATNA” tiêu chuẩn ISO: 9001:2008 trực thuộc Bộ Tài nguyên nước, Phát triển sông và Trẻ hóa Ganga của Chính phủ Ấn Độ, là một tổ chức khăng khít và vững mạnh với các nhóm nòng cốt có chức năng chuyên biệt được trang bị đầy đủ để cung cấp dịch vụ tư vấn liên ngành toàn diện về tất cả các khía cạnh tư vấn trong lĩnh vực Tài nguyên nước, Năng lượng và Cơ sở hạ tầng, từ nghiên cứu quy hoạch và khả thi, khảo sát chi tiết, điều tra và thiết kế đến xây dựng, vận hành, bảo trì và giám sát. WAPCOS được thành lập vào ngày 26 tháng 6 năm 1969, theo Đạo luật Công ty 1956.

WAPCOS huy động sức mạnh của bản thân từ nguồn nhân lực của mình, vốn là xương sống của tổ chức. WAPCOS với năng lực có sẵn có thể hỗ trợ cho các nhóm dự án đa ngành bao gồm các chuyên gia một ngàn mặt trời vinh quang chuyên ngành và chuyên gia cốt lõi của tổ chức và từ các tổ chức khác nhau của chính phủ Ấn Độ và các cơ quan nhà nước khác. WAPCOS bao gồm hơn 1600 chuyên gia có trình độ cao được hỗ trợ bởi sự quản lý năng động và nhiệt tình, sẵn sàng đáp ứng những thách thức của thế kỷ 21 một cách hiệu quả.

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:

Về mặt chức năng, WAPCOS có thể được phân loại thành ba nhóm:

 • Các dự án tài nguyên nước
 • Các dự án cơ sở hạ tầng
 • Các dự án năng lượng

Mỗi nhóm được lãnh đạo bởi một kỹ sư chuyên gia cao cấp có chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm đã được kiểm chứng trong các khía cạnh liên quan đến nhóm đó. Các nhóm này nổi lên như là trung tâm xuất sắc trong lĩnh vực của họ. Mỗi “trung tâm” này có các quy định cụ thể để phục vụ cho cả các dự án quốc gia và quốc tế. Chúng được tả ngắn gọn như dưới đây:

Dự án tài nguyên nước

 1. Nông nghiệp
 2. Tưới & Tiêu nước
 3. Kỹ thuật Đập & hồ chứa
 4. Quản lý nước ngầm
 5. Hình thái sông
 6. Canh tác vùng khô
 7. Kiểm soát lũ và quản lý sông
 8. Đánh giạ hiệu quả và tác động
 9. Nghiên cứu môi trường và kinh tế xã hội

Dự án cơ sở hạ tầng

 1. Hệ thống cấp nước, cống thoát và vệ sinh
 2. quản lý chất thải rắn
 3. Thoát nước mưa
 4. Kỹ thuật đường, cầu và cao tốc
 5. Cảng và bến tàu
 6. Nhà ở dân dụng

Dự án năng lượng

 1. Thủy điện
 2. Nhiệt điện
 3. Điện mặt trời
 4. Hệ thống truyền tải và phân phối điện
 5. Điện khí hóa nông thông

Mỗi ngành trong số này được lãnh đạo bởi các cán bộ cấp Kỹ sư trưởng/Kỹ sư trưởng bổ sung, những người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm ở mức chuyên gia trong lĩnh vực cá nhân của họ. Mỗi lĩnh vực trên có đội ngũ kỹ sư/chuyên gia ở nhiều mức độ và lĩnh vực liên quan. Các nhóm cốt lõi với chức năng chuyên dụng như đã nêu ở trên được hỗ trợ bởi hơn 800 kỹ sư/chuyên gia.

Bên cạnh đó, WAPCOS trong các hội thảo của mình có một số tư vấn/chuyên gia, những người có đóng góp đã được kiểm chứng ở các khía cạnh khác nhau của ngành tài nguyên nước và phát triển năng lượng, những người tham gia bán thời gian để đảm bảo rằng công việc được giao được thực hiện tốt nhất với kỹ thuật tốt nhất và sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng. Ngoài ra, có một nhóm các cố vấn để đưa ra lời khuyên cho chuyên gia khi họ cần.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN CHÍNH:

Các nhóm cốt lõi với chức năng chuyên biệt, mỗi nhóm được các chuyên gia quản lý để thực hiện các nhiệm vụ tư vấn một cách hiệu quả và tốt nhất có thể, là: 

 • Quản lý thủy lợi, tiêu thoát và sử dụng nước
 • Thăm dò nước ngầm, phát triển giếng và thủy lợi nhỏ
 • Cải thiện kiểm soát lũ và hình thái sông
 • Quản lý tài nguyên thiên nhiên
 • Nông nghiệp sử dụng nước mữa và nước tưới
 • Kỹ thuật đập và hồ chứa
 • Kỹ thuật năng lượng
 • Kỹ thuật thủy điện
 • Hệ thống cấp nước, cống thoát và vệ sinh
 • Hồ và đất ngập nước
 • Phát triển nông thôn và thành thị
 • Kỹ thuật đường, cầu và cao tốc
 • Kỹ thuật môi trường
 • Cảng, bến tầu và hệ thống đường thủy
 • Nghiên cứu hệ thống và công nghệ thông tin
 • Phát triển thể chế, Đào tạo và nâng cao năng lực
 • Phát triển nguồn nhân lực.

Các tổ chức hỗ chỡ Wapcos:

Bên cạnh việc được bổ sung các nhân sự có kinh nghiệm, WAPCOS có sự hỗ trợ từ các tổ chức với đặc quyền dựa trên chuyên môn phục vụ phù hợp từ các đơn vị cấu thành có uy tín khác nhau như:

Ủy ban nước trung ương (CWC);

Khảo sát của Ấn Độ (SOI);

Khảo sát Địa chất Ấn Độ (GSI);

Ban nước ngầm trung ương (CGWB);

Hội đồng nghiên cứu nông nghiệp Ấn Độ (ICAR);

Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD);

Cơ quan Điện lực Trung ương Ấn Độ(CEA);

Trạm nghiên cứu điện và nước trung ương (CWPRS);

Trạm nghiên cứu đất và vật liệu trung ương (CSMRS);

Cục thủy lợi nhà nước;

Các Kỹ sư, Nhà khoa học và các chuyên gia của các cơ quan này, đã làm việc trong nhiều môi trường khí hậu, địa hình và kinh tế xã hội ở cả Ấn Độ và nước ngoài với hơn năm mươi quốc gia châu Á và châu Phi nơi các nghiên cứu và thiết kế kết nối các dự án phát triển tài nguyên đã được hoàn thành. Nhiều dự án trong số này đã được tài trợ bởi các Cơ quan Quốc tế như Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á và Ngân hàng Phát triển Châu Phi và từ các quỹ địa phương của các quốc gia tương ứng.

LĨNH VỰC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI WAPCOS:

 1. Khảo sát và lập bản đồ
 • Khảo sát địa hình
 • Nghiên cứu và thu thập số liệu cơ bản ban đầu
 • Khảo sát hồ chứa và khu vực điều hành
 • Khảo sát/Điều tra thủy văn, địa chất thủy văn, khí tượng thủy văn, địa chất và tài nguyên
 • khảo sát mốc giới và tuyến mốc
 • Khảo sát thủy văn
 • Điều tra và phân tích địa kỹ thuật
 • Số hóa bản đồ
 • GIS và Viễn thám
 1. Tài nguyên nước
 • Nghiên cứu thủy văn
 • Quy hoạch tài nguyên nước
 • Nghiên cứu khí tượng thủy văn
 • Đập và kỹ thuật hồ chứa/công trình trữ nước
 • Rào chắn/công trình đầu mối/công trình chuyển dòng
 • Kiểm soát lũ và trỉnh trị sông
 • Kỹ thuật tưới và thoát nước
 • Kênh chính
 • Kênh nhỏ để phục vụ các hệ thống tưới khác nhau
 • Cải tạo và hiện đại hóa các dự án đô thị hiện có
 • Khảo sát và phát triển nước ngầm
 • Quản lý nước ở cấp độ tổ chức và trang trại
 • Điều hành từ xa và hệ thống truyền dẫn từ xa
 • Điều hành dự án
 1. Nông nghiệp
 • Tưới tiêu nông nghiệp
 • Khảo sát và phân tích đất nông nghiệp
 • Quản lý đầu nguồn
 • Quản lý trang trại, chương trình khuyến nông
 • Cơ giới hóa nông nghiệp
 • Dịch vụ hỗ trợ
 • Trang trại thí nghiệm và dự án thí điểm
 • Chuẩn bị đất và san lấp mặt bằng
 • Canh tác khu cực khô hạn
 • Cải tạo đất
 • Phát triển khu vực điều hành bao gồm các công việc nông nghiệp và phi nông nghiệp
 • Bảo tồn đất và rừng
 • Kế hoach đền bù và tái đinh cư
 • Chế biến thủy sản, kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, cảng cá và phát triển cơ sở hạ tầng, nghề cá quy mô nhỏ và thủ công, vv.
 • Quy hoạch và phát triển các tổ chức nông thôn
 • Nghiên cứu chăn nuôi
 • Nghiên cứu thị trường bao gồm nghiên cứu kinh tế xã hội và kinh tế kỹ thuật
4. Đường và cao tốc
 • Khảo sát địa hình
 • khảo sát hướng tuyến
 • Khảo sát giao thông và kỹ thuật
 • Đánh giá thiết kế
 • Giám sát thi công
 • Bảo trì và sửa chữa
 • Các biện pháp thoát nước
 • Quy chình kiểm soát chất lượng
 • Kinh tế vận tải
5. Cấp, thoát nước và vệ sinh

 Cấp nước và vệ sinh

 • Chuẩn bị kế hoạch tập thể
 • Nghiên cứu khả thi
 • Thiết kế khởi đầu và thiết kế sơ bộ
 • Kỹ thuật chi tiết
 • Báo cáo chi tiết dự án
 • Tài liệu và số liệu đấu thầu
 • Kiểm tra thiết kế và giám sát thi công trạm truyền tải và trạm bơm
 • Cấu trúc đầu vào và nhà máy xử lý
 • Giám sát thi công và kiểm soát chất lượng
 • Vận hành và bảo trì
 • Giám sát và đánh giá

Thẩm đinh và phát triển

 • Đánh giá nước mặt/nước ngầm
 • Giám sát đánh giá chất lượng nước
 • Lấy nước
 • Bảo tồn nguồn nước

Xử lý

 • Nhà máy lọc và xử lý nước
 • Khử muối
 • Xử lý cống và chất thải
 • Bể kỵ khí trên hệ thống xử lý nước thải
 • Tưới bằng nước thải
 • Xử lyc nước thải và tái sửa dụng
 • Tự động hóa nhà máy xử lý
 • Lĩnh vự khác
 • Giảm thiểu ô nhiễm
 • Hệ thống vệ sinh chi phí thấp
 • Khảo sát kinh tế xã hội
 • Giám sát và đánh giá
 • PRAs
 • Giảm thiểu và kiểm soát tỷ lệ nước thất thoát (UFW-R&C)
 • Đào tạo và phát triển thể chế, tổ chức
 • Quản lý chất thải rắn
 • Nghiên cứu mô phỏng dòng chảy ngược của hệ thống nước thải và dòng tự nhiên ở các giai đoạn chảy và đến

Nghiên cứu môi trường và kinh tế xã hội

 • Đánh giá tác động
 • Phân tích chất lượng nước và không khí
 • Mô hình tích hợp
 • Phân tích rủi ro
 • Phân tích kinh tế xã hội
 • Nghiên cứu đền bù, tái định cư
 • Nghiên cứu khả thi về môi trường và kinh tế xã hội

Năng lượng

 • Giám sát quy hoạch, thiết kế và xây dựng Thủy điện
 • Giám sát quy hoạch, thiết kế và xây dựng Thủy điện nhỏ
 • Giám sát quy hoạch, thiết kế và xây dựng Nhiệt điện
 • Truyền tải điện
 • Điện khí hóa nông thôn
 • Vận hành và bảo trì
 • Dịch vụ quản lý

Cảng, bến tàu & vận tải thủy nội địa

 • Nghiên cứu kinh tế kỹ thuật
 • Điều tra khảo sát
 • Tổ hợp công trình dân dụng
 • Cơ sở hạ tầng

Lĩnh vực hợp tác

 • Dịch vụ tư vấn quản lý
 • Phát triển cơ sở hạ tầng

PHẠM VI DỊCH VỤ

 • Khảo sát địa hình và địa chất
 • Khảo sát đất bằng các phương pháp thông thường và giải đoán ảnh
 • Khảo sát khí tượng thủy văn
 • Điều tra địa kỹ thuật, Khảo sát vật liệu xây dựng và thăm dò tầng đất dưới bề mặt
 • Lập bản đồ trên không và quang trắc
 • GIS và viễn thám
 • Thu thập và xử lý dữ liệu
 • Điều tra trước, khảo sát cơ bản và Điều tra các Thành phần Dự án
 • Đánh giá tài nguyên nước và nhu cầu sử dụng
 • Kế hoạch tổng thể và nghiên cứu lưu vực để phát triển tổng thể tài nguyên nước, bao gồm xây dựng các kế hoạch ngắn, trung và dài hạn
 • Nghiên cứu khả thi và báo cáo phát triển
 • Quản lý hợp đồng và giám sát thi công
 • Kế hoạch tổng thể / Kế hoạch phát triển đô thị/ Kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng cho các đô thị và thị trấn
 • Nghiên cứu kỹ thuật và tính toán thủy lực
 • Nghiên cứu hiện đại hóa các dự án thủy lợi và năng lượng
 • Quản lý dự án và giám sát thi cồn dự án đường bộ
 • Cơ giới hóa nông nghiệp
 • Giám sát môi trường
 • Thiết kế khái niệm, sơ bộ và chi tiết và bản vẽ xây dựng, thông số kỹ thuật, tài liệu đấu thầu và đánh giá hệ thống cấp nước
 • Báo cáo chi tiết dự án
 • Đánh giá và thẩm định dự án
 • Nghiên cứu thieo dõi và đánh giá
 • Đánh giá tác động
 • Dịch vụ quản lý dự án
 • Giám sát thi công hệ thống cấp nước
 • Kiểm tra và đảm bảo chất lượng từ bên thứ ba
 • Lập kế hoach và lịch trình dự án (PERT/CPM)
 • Chường trình phổ biến thông tin, giáo dục và truyền thông
 • Vận hành và bảo trì
 • Đào tạo và nâng cao năng lực
 • Phát triển thể chế và bàn giao công nghệ

LIÊN KẾT WAPCOS –  QUỐC TẾ

WAPCOS trên trường quốc tế hoạt động tại hơn năm mươi lăm quốc gia ở khu vực châu Á và châu Phi thể hiện tính linh hoạt và kinh nghiệm làm việc trong các điều kiện khí hậu và môi trường khác nhau. Các quốc gia hoạt động bao gồm Afghanistan, Algeria, Armenia, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Campuchia, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, DR Congo, Eriteria, Ethiopia, Quần đảo Fiji, Georgia, Ghana, Indonesia, Iran, Ấn Độ, Iraq, Kenya, Hàn Quốc , Lào, Lesicia, Malaysia, Mali, Malawi, Mauritius, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nigeria, Oman, Philippines, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Sri Lanka, Quần đảo Solomon, Nam Phi, Sudan, Swaziland, Syria , Đài Loan, Tanzania, Togo, Uganda, Việt Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe, Magnolia, Maldives.

2. Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO, được thành lập năm 2010, là Doanh nghiệp độc lập về pháp lý và tự chủ về tài chính, hoạt động theo luật doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105081503, do Sở Kế hoạch và Đầu tư – Thành phố Hà Nội cấp ngày 27/12/2010.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CENCO là một công ty tư vấn trong nước có năng lực và giàu kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn thiế kế, hỗ trợ kỹ thuật, quản lý dự án và các công tác hành chính và hỗ trợ hậu cần cho nhóm chuyên gia dự án làm việc trong một số dự án cụ thể.

CENCO., JSC được thành lập và mở rộng thông qua sự phát triển tự nhiên và cổ phần hóa của các công ty khác. Sự tăng trưởng và sáp nhập đã làm cho công ty CENCO.,JSC giàu năng lực, cả trong quản lý thông thường và quản lý giáo dục, phát triển thủy lợi, thủy điện, quản lý nguồn nước phát triển nông thôn, nông nghiệp, môi trường, cấp nước, xây dựng, hạ tầng cơ sở, kỹ thuật chuyên ngành, quản lý dự án, v.v… và phát triển nguồn nhân lực. Vì vậy, chúng tôi đang có một vị thế tốt để thực hiện các dự án lớn.

Trong suốt những năm vừa qua Công ty Cổ phần Đầu tư vầ Xây dựng CENCO đã cung cấp và thực hiện rất nhiều dự án thiết kế, giám sát, tái định cư, môi trường, xã hội với các nguồn tài chính khác nhau như vốn ngân sách nhà nước, vốn tự có của các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân cổ phần, vốn ADB, vốn WB, Jibic… như các dự án cấp nước nước và vệ sinh môi trường đồng bằng sông Cửu Long, dự án cấp nước và vệ sinh môi trường đồng bằng sông Hồng nguồn vốn WB, dự án cấp nước, xử lý nước thải nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 công suất 24.000m3/ng.đ, dự án thu gom và xử lý nước thải bên Lào, dự án hạ tầng kỹ thuật hệ thống tưới tiêu cho tỉnh Phú Thọ vốn ADB …

2.1. Lĩnh vực hoạt động:

Chúng tôi kết hợp các năng lực trong các lĩnh vực kinh doanh và chúng tôi làm việc với các đối tác nước ngoài khi cần thiết. Lĩnh vực kinh doanh chính của chúng tôi là:

– Tư vấn thiết kế, giám sát, quản lý các công trình cấp thoát nước, chất thải và môi trường;

– Thủy lợi;

– Năng lượng tái tạo: Nhà máy thủy điện; Nhà máy điện mặt trời; Nhà máy điện gió; …

– Nông nghiệp;

– Khí hậu và môi trường;

– Phát triển giao thông và hạ tầng cơ sở;

– Năng lượng và xây dựng dân dụng;

– Giáo dục và đào tạo.

Là công ty tư vấn, chúng tôi làm việc với các nhóm chuyên gia về chuyên ngành và địa lý. Chúng tôi coi các dự án như các quá trình để con người tương tác với nhau trong công việc. Công ty đã tạo ra nhiều quy trình xử lý công việc khác nhau để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ dự án một cách tốt nhất.

Nguyên tắc làm việc của chúng tôi:

=> Sự tham gia;

=> Nguyên tắc liên kết và tư duy chiến lược;

=> Thăm dò lẫn nhau các yếu tố thành công và thất bại;

=> Mạng lưới – các cổ đông cam kết với nhau vì các sáng kiến phát triển bền vững;

=> Thúc đẩy học tập có tổ chức;

=> Huy động nguồn nhân lực địa phương;

=> Hỗ trợ người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn;

=> Phát triển nguồn nhân lực như là một chìa khóa dẫn tới tất cả các yếu tố thành công và có mục đích.

a) Thiết kế và kiểm tra thiết kế:

CENCO., JSC  chuyên về thiết kế, bao gồm các thiết kế cơ bản và thiết kế chi tiết, và thẩm  tra thiết kế, lập hồ sơ mời thầu và giám sát xây dựng cho các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình cấp thoát nước, nhà máy xử lý nước thải, các nhà máy xử lý chất thải rắn, các các công trình thủy lợi, các công trình thủy điện, cũng nhưng việc quản lý nước trong các khu dân cư, khu công nghiệp, các nhà máy sản xuất và xử lý và các nhà máy nhiệt điện. Công ty cũng cung cấp các giải pháp k`ỹ thuật và công nghệ cho việc quy hoạch các công trình thủy lợi, thủy điện, tưới tiêu,  xử lý chất thải rắn, nước thải, lấy mẫu và phân tích, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đấu thầu  và đánh giá đấu thầu cho các công việc trong lĩnh vực này.

b) Hỗ trợ kỹ thuật:

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật được chuyển giao trong các ngành như cấp nước và nước thải, giáo dục và đào tạo, năng lượng, nông nghiệp, môi trường, cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, công nghệ thông tin. Bằng việc có trong tay đội ngũ chuyên gia có học vấn cao trong các lĩnh vực công nghệ, CENCO., JSC  có thể đưa ra kinh nghiệm chuyên môn để thành lập các dự án yêu cầu sự hộ trợ kỹ thuật, đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị hồ sơ dự án.

Mục tiêu hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi trong các hoạt động sau đây:

 • Phát hiện, xây dựng và thực hiện dự án;
 • Nâng cao năng lực thể chế của Chính phủ và các cơ quan thi hành;
 • Xây dựng các chiến lược phát triển;
 • Thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ;
 • Thúc đẩy hợp tác vùng.

Thông qua các công cụ hỗ trợ thường được áp dụng như sau:

– Hỗ trợ kỹ thuật cho việc chuẩn bị nghiên cứu khả thi và kỹ thuật chi tiết cho các dự án có thể xin tài trợ.

– Hỗ trợ kỹ thuật thực hiện dự án từ dịch vụ tư vấn cho việc thực hiện dự án tới các hoạt động ban đầu, trong đó có cả việc đào tạo nhân sự dự án.

– Hỗ trợ kỹ thuật tư vấn cho việc thúc đẩy thể chế, thành phần và các nghiên cứu chính sách, và phát triển nguồn nhân lực không liên quan đến dự án.

– Hỗ trợ kỹ thuật khu vực đề cập đến các vấn đề quyền lợi cho khu vực hoặc các tiểu khu vực hoặc một nhóm các nước đang phát triển …

c) Giám sát và đánh giá dự án (ME):

Giám sát và đánh giá  (M&E), và kiểm toán dự án và kết quả dự án là một dịch vụ tư vấn chính của CENCO., JSC. Bằng cách áp dụng phương châm tiếp cận nhiều mặt để giám sát và đánh giá các hoạt động kết hợp với các phương pháp cụ thể và kinh tế xã hội và các thành phần thể chế trong nhiều lĩnh vực chuyên ngành, CENCO., JSC luôn luôn hỗ trợ các khách hàng thực hiện việc giám sát, đánh giá, thiết kế, thành lập, các hoạt động thẩm định và vận hành trong việc thực hiện dự án, bao gồm chuẩn bị các báo cáo tiền khả thi và báo cáo khả thi.

Các dịch vụ giám sát và đánh giá bao gồm:

 • Nghiên cứu đánh giá;
 • Đánh giá tác động;
 • Thiết kế và thực hiện việc giám sát và đánh giá M&E;
 • Kiểm toán;
 • Giám sát quy trình;
 • Tham gia giám sát và đánh giá;
 • Hệ thống quản lý thông tin.

d) Nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi:

Thực hiện các cuộc điều tra và chuẩn bị báo cáo tiền khả thi và báo cáo khả thi cho các dự án sử dụng nguồn vốn ODA, ngân sách và các quỹ trong giáo dục, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, môi trường v.v… Các hoạt động chính bao gồm tiến hành khảo sát và thu thập thông tin, phân tích dữ liệu, đánh giá và đưa ra các giải pháp về nội dung và tính khả thi của dự án cùng với sự lựa chọn bởi khách hàng. Các báo cáo này sẽ là nguyên tắc cơ bản mà các cơ quan chức năng sẽ dựa vào để kiểm tra và ra quyết định đầu tư.

Báo cáo tiền khả thi giúp khách hàng chỉ ra:

 1. Định hướng đầu tư, lợi ích và bất lợi;
 2. Phạm vi dự án và hình thức đầu tư;
 3. Vùng và khu vực đầu tư (nhu cầu dự kiến sử dụng đất, các vấn đề tác động môi trường, các vấn đề tác động xã hội, tái định cư, nhân lực v.v…) phân tích và đánh giá cụ thể;
 4. Phân tích, đánh giá sơ bộ về thiết bị, công nghệ, kỹ thuật và điều kiện cho việc cung cấp vật liệu, cung cấp dịch vụ và các trang thiết bị cơ sở hạ tầng;
 5. Lựa chọn mô hình xây dựng;
 6. Quyết định ban đầu về tổng số tiền đầu tư, kế hoạch huy động vốn, khả năng phục hồi vốn, khả năng thanh toán nợ và lãi suất;
 7. Đánh giá tính hiệu quả đầu tư trong các mặt kinh tế xã hội của dự án;
 8. Các hợp phần và cấu trúc dự án, kết hợp hoặc phân tách các hạng mục.

Báo cáo khả thi giúp khách hàng  chỉ ra:

– Mục tiêu đầu tư;

– Địa điểm đầu tư;

– Phạm vi dự án;

– Thời gian, quá trình thực hiện dự án;

– Giải pháp kiến trúc, giải pháp xây dựng, giải pháp công nghệ, giải pháp môi trường;

– Chương trình thuê lao động, quản lý và triển khai dự án, hình thức quản lý dự án;

– Hiệu quả đầu tư.

e) Xây dựng và nâng cao năng lực:

Xây dựng và nâng cao năng lực là một trong những hoạt động chính của khách hàng mà công ty CENCO., JSC tập trung vào các dịch vụ tư vấn thông qua các khóa đào tạo, hội thảo, hội nghị cả ngắn hạn và dài hạn cho từng yêu cầu của dự án. Bên cạnh các dự án tài trợ và nguồn vốn ODA, CENCO., JSC cũng cung cấp loại dịch vụ này, bao gồm nâng cao năng lực thể chế cho các cơ quan trung ương ở các cấp và cộng đồng. Chúng tôi đã sẵn sàng cung cấp các chuyên gia trong nước và hiệp hội quốc tế, họ là những người có học vấn cao và  nhiều kinh nghiệm trong nước trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển đô thị và nông thôn, môi trường, cấp nước và thoát nước, quản lý chất thải rắn và xử lý nước thải. Đặc biệt, chúng tôi có thể tham gia nhiều hợp phần hoặc các tiểu hợp phần xây dựng năng lực trong các dự án phát triển toàn diện v.v…

f) Giải phóng mặt bằng:

Dịch vụ tư vấn mà CENCO., JSC được tin tưởng giao cho khách hàng trong lĩnh vực này bao gồm khung chính sách giải phóng mặt bằng, kế hoạch và giám sát tái định cư, chương trình kế hoạch hành động (RAP) cho các dự án.  Cùng với đó, chúng tôi có thể triển khai các hoạt động tư vấn cộng đồng, nâng cao sự tham gia nhận thức cộng đồng, các hoạt động ổn định cuộc sống sau khi tái định cư và các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội.

g) Các hoạt động IEC:

Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, tiếp nhận kiến thức, hành vi và thái độ cộng đồng, do đó các chiến dịch truyền thông sẽ được tổ chức và thực hiện. Các hoạt động truyền thông – giáo dục – tin học (IEC) có phạm vi từ trách nhiệm lập kế hoạch, thiết kế và giám sám các chiến dịch IEC, thúc đẩy sự hiểu biết cộng đồng, thay đổi thói quen và hành vi, hỗ trợ kỹ thuật và cải thiện kỹ năng cho nhân viên và cộng đồng thông qua việc tham gia các chiến dịch IEC.

h) Xem xét, phân tích và đánh giá chính sách:

CENCO., JSC sẵn sàng thực hiện các dịch vụ liên quan đến việc nghiên cứu và đánh giá  trong nhiều thành phần kinh tế xã hội, văn hóa và giáo dục và chính sách. Các hoạt động nghiên cứu và đánh giá bao gồm lập kế hoạch, công cụ thiết kế  (bộ công cụ thiết kế), nghiên cứu và đánh giá thực hiện trên các lính vực cụ thể như giáo dục, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, môi trường v.v… với các sản phẩm cụ thể từ các hoạt động trên các báo cáo tiền khả thi (PFssR), kế hoạch giải phóng mặt bằng (RAP), kế hoạch nâng cấp cộng đồng (CUP), giám sát và quản lý dự án trong các dự án xây dựng và lắp đặt, quy hoạch và nâng cấp đô thị và nông thôn, v.v…

i) Chuẩn bị hồ sơ thầu:

CENCO., JSC cung cấp đội ngũ chuyên gia có chất lượng cao trong công tác đấu thầu để giúp khách hàng trong các phương pháp đánh giá hồ sơ thầu và  thủ tục đánh giá đấu thầu và đánh giá hồ sơ thầu. Công ty tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ đánh giá quan trọng đối với công tác đấu thầu như đánh giá kỹ thuật, đánh giá tài chính, đánh giá chung, quản lý và thương thảo hợp đồng. Công ty cũng có thể cung cấp hồ sơ thầu, phát triển và xem xét điều khoản tham chiếu, chuẩn bị kế hoạch đầu thầu v.v… để giúp khách hàng chọn lựa những nhà thầu và nhà tư vấn có chất lượng tốt nhất.

Công ty hiện đang tham gia thực hiện các dự án được tài trợ bởi các tổ chức quốc tế như: Ngân hàng Thế giới (WB); Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB); Ngân hàng hợp tác phát triển hải ngoại Nhật Bản (JBIC) các Dự án tài trợ song phương của các nước: Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hàn Quốc, Na Uy, Pháp, Phần Lan, và nhiều tổ chức Quốc tế  khác …

Trả lời