Một số hình ảnh thi công Hồ Đồng Vạt, Quảng Bình

Hồ Đồng Vạt đã thi công xong và bàn giao đưa vào sử dụng ngày 20/04/2022.

Một số hình ảnh của Hồ Đồng Vạt được thể hiện dưới đây:

Tổng thể công trình hồ Đồng Vạt
Gia cố lát đá khan mái Thượng Lưu
Gia cố trồng cỏ mái Hạ Lưu; Rãnh thoát nước mái Hạ lưu
Nhà van Hạ Lưu
Tràn và bể tiêu năng tràn
Mặt đập đổ bê tông