Hình ảnh thực tế thi công hồ Ka Tư xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Hình ảnh mặt đập đang triển khai thi công
Mái thượng lưu
Đoạn tường cảnh tràn đã hoàn thiện
Đoạn tường cảnh tràn đang triển khai thi công
Hình ảnh lắp đặt cột thép tường cánh tràn
Bể tiêu năng hiện trạng giữ nguyên