Đoàn ISC làm việc tại ban quản lý dự án NN – PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế và hình ảnh thực tế thi công hồ Tà Rinh, huyện Nam Đông.

Hình ảnh đoàn ISC làm việc với PPMU Thừa Thiên Huế
Hình ảnh mặt đập đang thi công
Hình ảnh mái thượng lưu đập giữ nguyên
Rãnh thoát nước hạ lưu đập
Đoạn cuối kênh xả thoát lũ