Đoàn Giám sát ISC làm việc tại PPMU tỉnh Lạng Sơn và đi thực địa tại hồ Bó Chuông, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Đoàn tư vấn ISC họp với PPMU Lạng Sơn
Hình ảnh thực địa hồ Bó Chuông, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn
Hình ảnh các chuyên gia CSAT tham vấn chính quyền địa phương xã Mai Pha, TP Lạng Sơn