Đoàn công tác của WB đi hiện trường Hồ Phố Ràng, tỉnh Lào Cai

Đổ các tấm bê tông gia cố mái Thượng lưu
Thi công dầm khóa mái Thượng lưu
Thi công tràn xả lũ
Thi công dốc nước+Bể tiêu năng
Công tác lấy mẫu thí nghiệm Bê Tông
Nội quy công trường thi công