Đoàn công tác của WB đi hiện trường Hồ Ea Nao Đar, tỉnh Đắk Lắk

Gia cố tấm bê tông mái Thượng Lưu
Gia cố đống đa tiêu nước phía Hạ lưu
Đỉnh đập chưa thi công
Thi công Tràn xả lũ kết hợp cầu giao thông
Dốc nước + bể tiêu năng