Đoàn công tác của WB đi hiện trường Hồ chứa Km41, tỉnh Đắk Nông

Gia cố tấm bê tông mái Thượng Lưu
Gia cố đá lát khan trong khung Bê tông, mái Hạ Lưu
Ngưỡng tràn xả lũ
Tràn xả lũ, kết hợp cầu giao thông
Dốc nước+bể tiêu năng
Mặt đập đang thi công