Đoàn công tác của WB đi hiện trường hồ Bản Củ 1+2, tỉnh Sơn La

Gia cố Thượng lưu đập
Dốc nước +bể tiêu năng
Gia cố mái hạ lưu đập
Gia cố mái hạ lưu đập
Nhà van hạ lưu
Bê tông mặt đập