Công ty TNHH Wapcos (Ấn Độ)

Công ty trách nhiệm hữu hạn Wapcos là công ty “MINI RATNA” tiêu chuẩn ISO: 9001:2008 trực thuộc Bộ Tài nguyên nước, Phát triển sông và Trẻ hóa Ganga của Chính phủ Ấn Độ, là một tổ chức khăng khít và vững mạnh với các nhóm nòng cốt có chức năng chuyên biệt được trang bị đầy đủ để cung cấp dịch vụ tư vấn liên ngành toàn diện về tất cả các khía cạnh tư vấn trong lĩnh vực Tài nguyên nước, Năng lượng và Cơ sở hạ tầng, từ nghiên cứu quy hoạch và khả thi, khảo sát chi tiết, điều tra và thiết kế đến xây dựng, vận hành, bảo trì và giám sát. WAPCOS được thành lập vào ngày 26 tháng 6 năm 1969, theo Đạo luật Công ty 1956.

WAPCOS huy động sức mạnh của bản thân từ nguồn nhân lực của mình, vốn là xương sống của tổ chức. WAPCOS với năng lực có sẵn có thể hỗ trợ cho các nhóm dự án đa ngành bao gồm các chuyên gia chuyên ngành và chuyên gia cốt lõi của tổ chức và từ các tổ chức khác nhau của chính phủ Ấn Độ và các cơ quan nhà nước khác. WAPCOS bao gồm hơn 1600 chuyên gia có trình độ cao được hỗ trợ bởi sự quản lý năng động và nhiệt tình, sẵn sàng đáp ứng những thách thức của thế kỷ 21 một cách hiệu quả.

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Về mặt chức năng, WAPCOS có thể được phân loại thành ba nhóm:

 • Các dự án tài nguyên nước
 • Các dự án cơ sở hạ tầng
 • Các dự án năng lượng

Mỗi nhóm được lãnh đạo bởi một kỹ sư chuyên gia cao cấp có chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm đã được kiểm chứng trong các khía cạnh liên quan đến nhóm đó. Các nhóm này nổi lên như là trung tâm xuất sắc trong lĩnh vực của họ. Mỗi “trung tâm” này có các quy định cụ thể để phục vụ cho cả các dự án quốc gia và quốc tế. Chúng được tả ngắn gọn như dưới đây:

Dự án tài nguyên nước

 1. Nông nghiệp
 2. Tưới & Tiêu nước
 3. Kỹ thuật Đập & hồ chứa
 4. Quản lý nước ngầm
 5. Hình thái sông
 6. Canh tác vùng khô
 7. Kiểm soát lũ và quản lý sông
 8. Đánh giạ hiệu quả và tác động
 9. Nghiên cứu môi trường và kinh tế xã hội

Dự án cơ sở hạ tầng

 1. Hệ thống cấp nước, cống thoát và vệ sinh
 2. quản lý chất thải rắn
 3. Thoát nước mưa
 4. Kỹ thuật đường, cầu và cao tốc
 5. Cảng và bến tàu
 6. Nhà ở dân dụng

Dự án năng lượng

 1. Thủy điện
 2. Nhiệt điện
 3. Điện mặt trời
 4. Hệ thống truyền tải và phân phối điện
 5. Điện khí hóa nông thông

Mỗi ngành trong số này được lãnh đạo bởi các cán bộ cấp Kỹ sư trưởng/Kỹ sư trưởng bổ sung, những người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm ở mức chuyên gia trong lĩnh vực cá nhân của họ. Mỗi lĩnh vực trên có đội ngũ kỹ sư/chuyên gia ở nhiều mức độ và lĩnh vực liên quan. Các nhóm cốt lõi với chức năng chuyên dụng như đã nêu ở trên được hỗ trợ bởi hơn 800 kỹ sư/chuyên gia.

Bên cạnh đó, WAPCOS trong các hội thảo của mình có một số tư vấn/chuyên gia, những người có đóng góp đã được kiểm chứng ở các khía cạnh khác nhau của ngành tài nguyên nước và phát triển năng lượng, những người tham gia bán thời gian để đảm bảo rằng công việc được giao được thực hiện tốt nhất với kỹ thuật tốt nhất và sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng. Ngoài ra, có một nhóm các cố vấn để đưa ra lời khuyên cho chuyên gia khi họ cần.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN CHÍNH CỦA CHÚNG TÔI

Các nhóm cốt lõi với chức năng chuyên biệt, mỗi nhóm được các chuyên gia quản lý để thực hiện các nhiệm vụ tư vấn một cách hiệu quả và tốt nhất có thể, là:

 • Quản lý thủy lợi, tiêu thoát và sử dụng nước
 • Thăm dò nước ngầm, phát triển giếng và thủy lợi nhỏ
 • Cải thiện kiểm soát lũ và hình thái sông
 • Quản lý tài nguyên thiên nhiên
 • Nông nghiệp sử dụng nước mữa và nước tưới
 • Kỹ thuật đập và hồ chứa
 • Kỹ thuật năng lượng
 • Kỹ thuật thủy điện
 • Hệ thống cấp nước, cống thoát và vệ sinh
 • Hồ và đất ngập nước
 • Phát triển nông thôn và thành thị
 • Kỹ thuật đường, cầu và cao tốc
 • Kỹ thuật môi trường
 • Cảng, bến tầu và hệ thống đường thủy
 • Nghiên cứu hệ thống và công nghệ thông tin
 • Phát triển thể chế, Đào tạo và nâng cao năng lực
 • Phát triển nguồn nhân lực

LĨNH VỰC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI WAPCOS

 1. Khảo sát và lập bản đồ
 • Khảo sát địa hình
 • Nghiên cứu và thu thập số liệu cơ bản ban đầu
 • Khảo sát hồ chứa và khu vực điều hành
 • Khảo sát/Điều tra thủy văn, địa chất thủy văn, khí tượng thủy văn, địa chất và tài nguyên
 • khảo sát mốc giới và tuyến mốc
 • Khảo sát thủy văn
 • Điều tra và phân tích địa kỹ thuật
 • Số hóa bản đồ
 • GIS và Viễn thám
 1. Tài nguyên nước
 • Nghiên cứu thủy văn
 • Quy hoạch tài nguyên nước
 • Nghiên cứu khí tượng thủy văn
 • Đập và kỹ thuật hồ chứa/công trình trữ nước
 • Rào chắn/công trình đầu mối/công trình chuyển dòng
 • Kiểm soát lũ và trỉnh trị sông
 • Kỹ thuật tưới và thoát nước
 • Kênh chính
 • Kênh nhỏ để phục vụ các hệ thống tưới khác nhau
 • Cải tạo và hiện đại hóa các dự án đô thị hiện có
 • Khảo sát và phát triển nước ngầm
 • Quản lý nước ở cấp độ tổ chức và trang trại
 • Điều hành từ xa và hệ thống truyền dẫn từ xa
 • Điều hành dự án

3. Nông nghiệp

 • Tưới tiêu nông nghiệp
 • Khảo sát và phân tích đất nông nghiệp
 • Quản lý đầu nguồn
 • Quản lý trang trại, chương trình khuyến nông
 • Cơ giới hóa nông nghiệp
 • Dịch vụ hỗ trợ
 • Trang trại thí nghiệm và dự án thí điểm
 • Chuẩn bị đất và san lấp mặt bằng
 • Canh tác khu cực khô hạn
 • Cải tạo đất
 • Phát triển khu vực điều hành bao gồm các công việc nông nghiệp và phi nông nghiệp
 • Bảo tồn đất và rừng
 • Kế hoach đền bù và tái đinh cư
 • Chế biến thủy sản, kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, cảng cá và phát triển cơ sở hạ tầng, nghề cá quy mô nhỏ và thủ công, vv.
 • Quy hoạch và phát triển các tổ chức nông thôn
 • Nghiên cứu chăn nuôi
 • Nghiên cứu thị trường bao gồm nghiên cứu kinh tế xã hội và kinh tế kỹ thuật

4. Đường và cao tốc

 • Khảo sát địa hình
 • khảo sát hướng tuyến
 • Khảo sát giao thông và kỹ thuật
 • Đánh giá thiết kế
 • Giám sát thi công
 • Bảo trì và sửa chữa
 • Các biện pháp thoát nước
 • Quy chình kiểm soát chất lượng
 • Kinh tế vận tải

5. Cấp, thoát nước và vệ sinh

 Cấp nước và vệ sinh

 • Chuẩn bị kế hoạch tập thể
 • Nghiên cứu khả thi
 • Thiết kế khởi đầu và thiết kế sơ bộ
 • Kỹ thuật chi tiết
 • Báo cáo chi tiết dự án
 • Tài liệu và số liệu đấu thầu
 • Kiểm tra thiết kế và giám sát thi công trạm truyền tải và trạm bơm
 • Cấu trúc đầu vào và nhà máy xử lý
 • Giám sát thi công và kiểm soát chất lượng
 • Vận hành và bảo trì

Giám sát và đánh giá

 • Thẩm đinh và phát triển
 • Đánh giá nước mặt/nước ngầm
 • Giám sát đánh giá chất lượng nước
 • Lấy nước
 • Bảo tồn nguồn nước
 • Xử lý
 • Nhà máy lọc và xử lý nước
 • Khử muối
 • Xử lý cống và chất thải
 • Bể kỵ khí trên hệ thống xử lý nước thải
 • Tưới bằng nước thải
 • Xử lyc nước thải và tái sửa dụng
 • Tự động hóa nhà máy xử lý
 • Lĩnh vự khác
 • Giảm thiểu ô nhiễm
 • Hệ thống vệ sinh chi phí thấp
 • Khảo sát kinh tế xã hội
 • Giám sát và đánh giá
 • PRAs
 • Giảm thiểu và kiểm soát tỷ lệ nước thất thoát (UFW-R&C)
 • Đào tạo và phát triển thể chế, tổ chức
 • Quản lý chất thải rắn
 • Nghiên cứu mô phỏng dòng chảy ngược của hệ thống nước thải và dòng tự nhiên ở các giai đoạn chảy và đến
 1. Nghiên cứu môi trường và kinh tế xã hội
 • Đánh giá tác động
 • Phân tích chất lượng nước và không khí
 • Mô hình tích hợp
 • Phân tích rủi ro
 • Phân tích kinh tế xã hội
 • Nghiên cứu đền bù, tái định cư
 • Nghiên cứu khả thi về môi trường và kinh tế xã hội
 1. Năng lượng
 • Giám sát quy hoạch, thiết kế và xây dựng Thủy điện
 • Giám sát quy hoạch, thiết kế và xây dựng Thủy điện nhỏ
 • Giám sát quy hoạch, thiết kế và xây dựng Nhiệt điện
 • Truyền tải điện
 • Điện khí hóa nông thôn
 • Vận hành và bảo trì
 • Dịch vụ quản lý
 1. Cảng, bến tàu & vận tải thủy nội địa
 • Nghiên cứu kinh tế kỹ thuật
 • Điều tra khảo sát
 • Tổ hợp công trình dân dụng
 • Cơ sở hạ tầng
 1. Lĩnh vực hợp tác
 • Dịch vụ tư vấn quản lý
 • Phát triển cơ sở hạ tầng

PHẠM VI DỊCH VỤ

 • Khảo sát địa hình và địa chất
 • Khảo sát đất bằng các phương pháp thông thường và giải đoán ảnh
 • Khảo sát khí tượng thủy văn
 • Điều tra địa kỹ thuật, Khảo sát vật liệu xây dựng và thăm dò tầng đất dưới bề mặt
 • Lập bản đồ trên không và quang trắc
 • GIS và viễn thám
 • Thu thập và xử lý dữ liệu
 • Điều tra trước, khảo sát cơ bản và Điều tra các Thành phần Dự án
 • Đánh giá tài nguyên nước và nhu cầu sử dụng
 • Kế hoạch tổng thể và nghiên cứu lưu vực để phát triển tổng thể tài nguyên nước, bao gồm xây dựng các kế hoạch ngắn, trung và dài hạn
 • Nghiên cứu khả thi và báo cáo phát triển
 • Quản lý hợp đồng và giám sát thi công
 • Kế hoạch tổng thể / Kế hoạch phát triển đô thị/ Kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng cho các đô thị và thị trấn
 • Nghiên cứu kỹ thuật và tính toán thủy lực
 • Nghiên cứu hiện đại hóa các dự án thủy lợi và năng lượng
 • Quản lý dự án và giám sát thi cồn dự án đường bộ
 • Cơ giới hóa nông nghiệp
 • Giám sát môi trường
 • Thiết kế khái niệm, sơ bộ và chi tiết và bản vẽ xây dựng, thông số kỹ thuật, tài liệu đấu thầu và đánh giá hệ thống cấp nước
 • Báo cáo chi tiết dự án
 • Đánh giá và thẩm định dự án
 • Nghiên cứu thieo dõi và đánh giá
 • Đánh giá tác động
 • Dịch vụ quản lý dự án
 • Giám sát thi công hệ thống cấp nước
 • Kiểm tra và đảm bảo chất lượng từ bên thứ ba
 • Lập kế hoach và lịch trình dự án (PERT/CPM)
 • Chường trình phổ biến thông tin, giáo dục và truyền thông
 • Vận hành và bảo trì
 • Đào tạo và nâng cao năng lực
 • Phát triển thể chế và bàn giao công nghệ

LIÊN KẾT WAPCOS –  QUỐC TẾ

WAPCOS trên trường quốc tế hoạt động tại hơn năm mươi lăm quốc gia ở khu vực châu Á và châu Phi thể hiện tính linh hoạt và kinh nghiệm làm việc trong các điều kiện khí hậu và môi trường khác nhau. Các quốc gia hoạt động bao gồm Afghanistan, Algeria, Armenia, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Campuchia, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, DR Congo, Eriteria, Ethiopia, Quần đảo Fiji, Georgia, Ghana, Indonesia, Iran, Ấn Độ, Iraq, Kenya, Hàn Quốc , Lào, Lesicia, Malaysia, Mali, Malawi, Mauritius, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nigeria, Oman, Philippines, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Sri Lanka, Quần đảo Solomon, Nam Phi, Sudan, Swaziland, Syria , Đài Loan, Tanzania, Togo, Uganda, Việt Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe, Magnolia, Maldives.

Trả lời