Đoàn ISC làm việc tại ban quản lý dự án NN – PTNT tỉnh Quảng Ngãi và hình ảnh thực tế thi công hồ Hóc Khế xã Tịnh Bình huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Hồ Hóc Khế nằm ở xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Đơn vị thi công: Công ty TNHH Thành Trung và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng thương mại Hà Vân. Khối lượng thi công đến ngày 7/5/2020 ước đạt 65%, cụ thể như sau:
– Đang thi công dầm khung hộc bê tông gia cố mái Thượng Lưu.
– Tràn xả lũ: Đã thi công xong.
– Nhà quản lý vận hành: Đang thi công.
– Cống lấy nước: Đã thi công xong, đang thi công nhà van Hạ Lưu.

Chi tiết