Hình ảnh thực tế thi công hồ Hố Đá xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Hồ Hố Đá nằm trên xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đơn vị thi công: Công ty TNHH Lộc Thiên. Tính đến ngày 7-5-2020, khối lượng thi công ước đạt 90%. Các hạng mục đã hoàn thành: Tràn, dốc nước, bể tiêu năng, gia cố mái Thượng lưu, hạ lưu đập.

Chi tiết