Tiến độ thi công hồ Suối Lạnh đến tháng 10/2021, Thái Nguyên

Hình ảnh thi công tường chắn sóng thượng lưu
Hình ảnh mái đập thượng lưu
Hình ảnh thi công đống đá tiêu nước hạ lưu
Hình ảnh mái hạ lưu
Hình ảnh thi công bể tiêu năng tràn
Hình ảnh nhà quản lý
Hình ảnh biển báo công trường