Tiến độ thi công hồ Phú Xuân đến tháng 3/2022, Phú Yên

Hình ảnh mái thượng lưu đập
Hình ảnh mái hạ lưu đập
Hình ảnh nhà van thượng lưu
Hình ảnh thi công gờ chắn bánh đường mặt đập
Hình ảnh tuyến đường quản lý vận hành
Hình ảnh bãi tập kết vật liệu xây dựng
Hình ảnh bảng thông tin công trình