Tiến độ thi công hồ Nà Kháo đến tháng 10/2021, Thái Nguyên

Hình ảnh thi công mái hạ lưu đập
Hình ảnh thi công gờ chắn bánh hạ lưu
Hình ảnh tràn xả lũ
Hình ảnh thi công tường chắn sóng
Hình ảnh gia công cơ khí cống lấy nước tại xưởng
Hình ảnh thi công lắp đặt cống lấy nước tại công trường
Hình ảnh thi công đường mặt đập
Hình ảnh thi công đường quản lý
Hình ảnh công tác thí nghiệm tại hiện trường