Tiến độ thi công hồ Minh Cầm đến tháng 3/2022, Tuyên Quang

Hình ảnh thi công mái thượng lưu đập
Hình ảnh mái thượng lưu đập
Hình ảnh thi công tràn xả lũ
Hình ảnh kênh dẫn nước
Hình ảnh rãnh thoát nước
Hình ảnh tuyến đường mặt đập
Hình ảnh nhà van hạ lưu
Hình ảnh tuyến đường vận hành
Hình ảnh bảng thông tin công trình