Tiến độ thi công hồ Khe Chinh tháng 10/2021, Yên Bái

Hình ảnh mái thượng lưu
Mái hạ lưu và dốc nước sau tràn
Mái hạ lưu
Thi công cắt cơ tạo mái vai đập
Biển báo an toàn lao động
Tủ thuốc
Khẩu trang y tế và cồn sát khuẩn phòng chông COVID 19
Bình chữa cháy tại công trường
Thùng đựng rác
Biển báo công trường