Tiến độ thi công hồ Cốc Lùng đến tháng 10/2021, Lạng Sơn

Hình ảnh san gạt mái thượng lưu
Hình ảnh thi công cống lấy nước
Hình ảnh thi công nhà van hạ lưu
Hình ảnh đường vận hành
Hình ảnh công tác xử lý mối tại công trình
Hình ảnh bãi tập kết vật liệu
Hình ảnh công tác gia công thép tại công trình
Hình ảnh lán trại tại công trường