Tiến độ thi công hồ Chùa Ông đến tháng 10/2021, Bắc Giang

Hình ảnh mái đập thượng lưu
Hình ảnh mái đập hạ lưu
Hình ảnh tràn xả lũ
Hình ảnh dốc nước sau tràn
Hình ảnh nhà quản lý
Bảng thông tin công trình
Hình ảnh biển báo công trình
Hình ảnh bình chữa cháy tại công tình
Hình ảnh thùng rác tại công trình