Tiến độ thi công hồ Bưởi Rỏi đến tháng 10/2021, Quảng Bình

Hình ảnh công tác khảo sát hiện trường
Hình ảnh thi công mái đập thượng lưu
Hình ảnh thi công tràn xả lũ

Hình ảnh thi công dốc nước sau tràn

Hình ảnh thi công tuyến đường mặt đập
Hình ảnh thi công tuyến đường kết nối mặt đập
Hình ảnh thi công tuyến đê quây