Hình ảnh thực tế thi công hồ Đồng Nhơn xã Tam Mỹ Tây huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam

Hình ảnh sân sau tràn
hình ảnh mặt cầu giao thông qua tràn
Đoạn mặt đập đã hoàn thiện
Đoàn mặt đập đang triển khai thi công
Hồ Đồng Nhơn
ái thượng lưu đập
Mái hạ lưu đập đang triển khai thi công