Giám sát dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Vĩnh Phúc

Tiểu dự án WB8 tỉnh Vĩnh Phúc đang triển khai thi công đồng loạt bao gồm 11 hồ các loại. Khối lượng thi công ước đạt 15% khối lượng của tiểu dự án. Ban quản lý dự án đã có cơ cấu tổ chức với đầy đủ các bộ phận chuyên trách. TVGS thuê đơn vị TVGS riêng biệt có đủ tư cách pháp nhân.

Về hồ sơ thiết kế: Toàn bộ hồ sơ thiết kế đã được thông qua thấm tra, thấm định và phê duyệt.

– Thành phần hồ sơ tuân thủ đầy đủ theo trình tự được qui định trong khung an toàn đập và theo các quy chuẩn của Việt Nam hiện hành(Báo cáo an toàn đập, kế hoạch hành động cho các đập, hồ sơ lập dự án, hồ sơ thiết kế BVTC).

– Chất lượng hồ sơ: Xem xét nhanh hồ sơ thiết kế BVTC đoàn TVGS độc lập bên thứ 3 đề nghị xem xét lại và tính toán bổ sung các hạng mục sau:

+ Công trình Bò Lạc: Đáy bể tiêu năng cắt rời  có chiều dày mỏng không liền khối với 2 tường bể, rất dẽ bị đẩy nổi khi tháo  lũ   lớn nên cần phải tính toán  kiểm tra ổn định tấm tiêu năng.

+ Công trình Suối Sải: Kết cấu tường chắn đất 2 đầu ngầm qua tràn bố trí tiết diện tường bé, không có phụ lục tính toán kết cấu. Cần tính toán kết cấu kiểm tra lại mặt cắt và thép.

+ Công trình Trại Trâu: Kết cấu cống tràn công trình Trại Trâu bố trí dạng kết hợp trên tràn ở dưới là cống. Do mở móng để thi công cống quá lớn nên cầu tràn  nằm trên  đất đắp tuy có đổ bù nhưng không hợp lý. Nên mở móng hợp lý và phần dưới cầu tràn phải đổ bù bằng bê tông độn đá hộc, cầu dầm đơn qua tràn nên bố trí thành  kết cấu hộp siêu tĩnh sẽ tiết kiệm và  ổn định hơn.

+ Công trình Vĩnh Thành: Bản vẽ tràn không  có mặt bằng , cắt dọc chỉ có cắt ngang,  đáy bể tiêu năng tượng tự công trình Bò Lạc. Cần phải tính toán kiểm tra lại ổn định.

Có đầy đủ các quyết định bổ nhiệm và phân công công tác cho từng thành viên.

Dự án Hồ Bò Lạc:

Các công việc sẽ triển khai thi công theo hồ sơ thiết kế bao gồm: (1)làm lại toàn bộ rãnh thu nước hạ lưu đập, (2) khoan phun chống thấm, (3) làm lại mặt đập, (4) làm mới dốc nước và bể tiêu năng tràn xả lũ, (5) làm đường từ đập chính sang đập phụ.

– Các công việc đã và đang thực hiện tại thời điểm kiểm tra: (1) làm lại rãnh thu nước hạ lưu và đã hoàn thành, (2) thi công khoan phụt chống thấm đạt 80% khối lượng nhưng chưa nghiệm thu (do phải hoàn thành công tác khoan thí nghiệm đạt mới được nghiệm thu), (3) làm lại dốc nước và bể tiêu năng tràn khối lượng đạt khoảng 40% và chưa được nghiệm thu.

– Về tiến độ thi công thực tế so với tiến độ trong hợp đồngđã kí: Tiến độ bị chậm so với hợp đồng, nguyên nhân do tại tràn xả lũ có một hộ dân chưa nhận đền bù do đó mới chỉ thi công được phần dốc nước còn phần bể tiêu năng bị vướng, hiện nay đã bắt đầu vào mùa lũ do đó các công tác thi công gần như sẽ bị dừng lại và chỉ có thể bắt đầu vào mùa khô năm sau.

Về công tác tổ chức trên công trường có một số nổi cộm sau:

Đơn vị thi công không cung cấp được sơ đồ tổ chức thi công trên công trường: Giám đốc dự án, chỉ huy trưởng, phòng kỹ thuật, nội nghiệp, vật tư và các tổ đội thi công.

Chưa có bản cam kết về kế hoạch giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công (phải được phòng TNMT huyện phê chuẩn), chưa có biên bản thống nhất với địa phương và cư dân về việc sử dụng các tuyến đường để phục vụ công tác vận chuyển vật liệu và đất thải.

Chưa cung cấp được các chứng chỉ kiểm định về máy móc thi công trên công trường.

Không cung cấp được hồ sơ biện pháp thi công chi tiết được TVGS của Chủ đầu tư phê duyệt.

Về chất lượng thi công:

Theo thiết kế dốc nước tràn xả lũ là BTCT M250, đơn vị thi công cũng đã cung cấp được các chứng chỉ CO CQ và kết quả thí nghiệm vật liệu cũng như nén mẫu bê tông tuy nhiên khi kiểm tra bằng mắt và cơ học có một số vấn đề nghiêm trọng như sau: (1)Chất lượng bê tông có thể không đạt mác thiết kế (lấy viên đá ghè nhẹ vào cũng làm vỡ bê tông), (2) Khớp nối kín nước để chờ giữa các tấm bản đáy không được hàn kín mà để hở, (3) Bề mặt bê tông rỗ không phẳng mịn một số chỗ nhà thầu còn dùng vữa để chát lại, (4) Đoạn vát nối tiếp giữa bản đáy dốc nước và tường bên không liền khối với bản đáy mà do đơn vị thi công đắp vào sau khi đã thi công xong bản đáy.

Về công tác an toàn lao động:

Không có kỹ sư về an toàn lao động. Chưa tổ chức các lớp tập huấn cho người lao động về các công tác an toàn trên công trường.

Công nhân thi công không có các đồ bảo hộ (mũ, giày, găng tay…).

Dây điện phục vụ công tác chạy máy khoan được chạy trực tiếp trên mặt đập , thậm chí đi cả vào vũng trũng ướt ngay trên lối đi lại.

Về TVGS: Tại thời điểm kiểm tra đơn vị TVGS chỉ có một người, không cung cấp được sơ đồ tổ chức, hồ sơ quản lý chất lượng …

Dự án Hồ Đa Mang:

Các công việc sẽ triển khai thi công theo hồ sơ thiết kế bao gồm: (1)Khoan phụt chống thấm, (2) phá bỏ cống lấy nước cũ và làm lại cống mới, (3) làm lại mặt đập, (4) gia cố lại mái thượng và hạ lưu đập, (5) làm mới nhà QLVH.

Các công việc đã và đang thực hiện tại thời điểm kiểm tra: (1) thi công khoan phụt chống thấm đạt 80% khối lượng nhưng chưa nghiệm thu (do phải hoàn thành công tác khoan thí nghiệm đạt mới được nghiệm thu), (2) đắp đê quây phá bỏ cống cũ và đang thi công cống mới khối lượng đạt khoảng 30% và chưa được nghiệm thu.

Về tiến độ thi công thực tế so với tiến độ trong hợp đồng đã kí: Tiến độ bị chậm so với hợp đồng, nguyên nhân do hiện nay hồ vẫn phải tích nước để phục vụ cho tưới hạ lưu (chưa được phép tháo cạn), hiện nay đã bắt đầu vào mùa lũ do đó các công tác thi công gần như sẽ bị dừng lại và chỉ có thể bắt đầu vào mùa khô năm sau.

Về công tác tổ chức trên công trường có một số nổi cộm sau:

Đơn vị thi công không cung cấp được sơ đồ tổ chức thi công trên công trường: Giám đốc dự án, chỉ huy trưởng, phòng kỹ thuật, nội nghiệp, vật tư và các tổ đội thi công.

Chưa có bản cam kết về kế hoạch giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công (phải được phòng TNMT huyện phê chuẩn), chưa có biên bản thống nhất với địa phương và cư dân về việc sử dụng các tuyến đường để phục vụ công tác vận chuyển vật liệu và đất thải.

Chưa cung cấp được các chứng chỉ kiểm định về máy móc thi công trên công trường.

Không cung cấp được hồ sơ biện pháp thi công chi tiết được TVGS của Chủ đầu tư phê duyệt.

Về chất lượng thi công:

Mối nối thép chịu lực ngang của cống lấy nước chưa đúng kỹ thuật (thiếu chiều dài nối chồng, mối nối bố trí liên tục).

Không cung cấp được hồ sơ quản lý chất lượng, các chứng chỉ CO CQ và các kết quả thí nghiệm của vật liệu đầu vào. Vật liệu xi măng và cốt thép không có kho chứa được kê kích và phủ bạt không đảm bảo các tiêu chuẩn về bảo quản vật liệu.

Về công tác an toàn lao động:

Không có kỹ sư về an toàn lao động. Chưa tổ chức các lớp tập huấn cho người lao động về các công tác an toàn trên công trường.

Công nhân thi công không có các đồ bảo hộ (mũ, giày, găng tay…).

Dây điện phục vụ công tác hàn, cắt thép và chạy máy khoan được chăng bừa bãi trên công trường, thậm chí đi cả vào vũng trũng ướt ngay trên lối đi lại. Đất đào móng cống được đánh đống cao sang bên mái taluy đào rất dễ sạt trượt nếu trời mưa có thể ảnh hưởng đến an toàn của công nhân thi công cống.

Về TVGS: Tại thời điểm kiểm tra đơn vị TVGS chỉ có một người, không cung cấp được sơ đồ tổ chức, hồ sơ quản lý chất lượng …

Thực hiện: Tư vấn Giám sát độc lập bên thứ 3, bao gồm cả kiểm toán nội bộ (ISC)

Trả lời