Đoàn Giám sát ISC làm việc tại PPMU tỉnh Thái Nguyên và đi thực địa tại hồ Hố Chuối, xã Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Họp đoàn tại PPMU tỉnh Thái Nguyên

Đoàn giám sát ISC đi thực địa tại Hồ Hố Chuối, xã Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Thi công khoan phụt chống thấm thân đập
Tường chắn sóng hiện trạng
Hiện trạng mái thượng lưu
Hiện trạng mái hạ lưu đập
Hiện trạng tràn xả lũ cũ