Đoàn Giám sát ISC làm việc tại PPMU tỉnh Ninh Thuận và đi thực địa tại hồ Sông Biêu, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Họp đoàn tại PPMU Ninh Thuận

Đoàn giám sát ISC đi thực địa tại Hồ Sông Biêu, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Hiện trạng mái Thượng lưu
Sửa chữa gia cố mái Hạ lưu
Hiện trạng tràn xả lũ
Hạng mục tiêu năng
Mặt đập và tường chắn sóng hiện trạng