Đoàn giám sát ISC đi thực địa tại hồ Thôm Luông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Hiện tại Hồ Thôm Luông chưa triển khai thi công. Tuy nhiên trên mặt đập cũ có 1 cột điện cao thế 35Kv. Trong quá trình thi công bóc phủ đập cũ và thi công đập đất mới Nhà thầu thi công lưu ý về công tác an toàn điện.

Hiện trạng của hồ
Hiện trạng cột điện 35Kv trên đập cũ