Đoàn giám sát ISC đi thực địa tại hồ Làng Mọ, Xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Gia cố mái thượng lưu_Đang thi công
Gia cố mái hạ lưu_Đang thi công
Mặt đập_Đang thi công lớp Base
Đoàn làm việc với UBND xã Quảng Phú về CSAT
Đoàn làm việc với các hộ dân bị ảnh hưởng tại Hội trường của UBND xã Quảng Phú
Phỏng vấn người dân về CSAT