Đoàn giám sát ISC đi thực địa tại hồ Đồng Mồ, Xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Hồ Đồng Mồ nằm trên xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Các thông số chính của Hồ: Dung tích hồ chứa 0.64 triệu m3; Chiều cao đập lớn nhất 5.6m; Chiều dài đỉnh đập 150m; Khả năng tháo của tràn 8.17m3/s; Diện tích lưu vực Flv = 0,42Km2; Diện tích tưới 129.83ha.

Tính đến thời điểm giám sát ngày 30/07/2020, công việc thi côn trên công trường cơ bản hoàn thành.

Hạng mục tường chắn sóng đã thi công xong

Tràn xả lũ đã thi công xong
Dốc nước đã thi công xong
Bể tiêu năng tràn
Nhà quản lý vận hành