Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO

Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO được thành lập từ năm 2010, với hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Tư vấn thiết kế; Tư vấn giám sát; Thẩm tra; Khảo sát địa hình, địa chất công trình; Thực hiện các dịch vụ tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước trên phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật;… các công trình thủy lợi; thủy điện; các công trình về năng lượng tái tạo …

Đến nay Công ty đã thực hiện được hàng chục công trình lớn nhỏ trong các lĩnh vực nêu trên. Với những nỗ lực không ngừng phát triển, tập thể các bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO đã thực sự tạo được uy tín với khách hàng trên mọi miền đất nước.

Xuất phát từ quan điểm tôn trọng, và hết lòng phục vụ lợi ích của Quý khách hàng cũng như cộng đồng xã hội. Chúng tôi luôn nỗ lực tận tâm, cam kết hợp tác vì lợi ích của Quý khách hàng.

Với kinh nghiệm và năng lực của mình, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO sẽ mang đến cho khách hàng sự đảm bảo về chất lượng và tiến độ.

Trong suốt những năm vừa qua Công ty Cổ phần Đầu tư vầ Xây dựng CENCO đã cung cấp và thực hiện rất nhiều dự án thiết kế, giám sát, tái định cư, môi trường, xã hội với các nguồn tài chính khác nhau như vốn ngân sách nhà nước, vốn tự có của các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân cổ phần, vốn ADB, vốn WB, Jibic… như các dự án cấp nước nước và vệ sinh môi trường đồng bằng sông Cửu Long, dự án cấp nước và vệ sinh môi trường đồng bằng sông Hồng nguồn vốn WB, dự án cấp nước, xử lý nước thải nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 công suất 24.000m3/ng.đ, dự án thu gom và xử lý nước thải bên Lào, dự án hạ tầng kỹ thuật hệ thống tưới tiêu cho tỉnh Phú Thọ vốn ADB …

1. Lĩnh vực hoạt động:

Chúng tôi kết hợp các năng lực trong các lĩnh vực kinh doanh và chúng tôi làm việc với các đối tác nước ngoài khi cần thiết. Lĩnh vực kinh doanh chính của chúng tôi là:

– Tư vấn thiết kế, giám sát, quản lý các công trình cấp thoát nước, chất thải và môi trường;

– Thủy lợi;

– Năng lượng tái tạo: Nhà máy thủy điện; Nhà máy điện mặt trời; Nhà máy điện gió; …

– Nông nghiệp;

– Khí hậu và môi trường;

– Phát triển giao thông và hạ tầng cơ sở;

– Năng lượng và xây dựng dân dụng;

– Giáo dục và đào tạo.

Là công ty tư vấn, chúng tôi làm việc với các nhóm chuyên gia về chuyên ngành và địa lý. Chúng tôi coi các dự án như các quá trình để con người tương tác với nhau trong công việc. Công ty đã tạo ra nhiều quy trình xử lý công việc khác nhau để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ dự án một cách tốt nhất.

Nguyên tắc làm việc của chúng tôi:

=> Sự tham gia;

=> Nguyên tắc liên kết và tư duy chiến lược;

=> Thăm dò lẫn nhau các yếu tố thành công và thất bại;

=> Mạng lưới – các cổ đông cam kết với nhau vì các sáng kiến phát triển bền vững;

=> Thúc đẩy học tập có tổ chức;

=> Huy động nguồn nhân lực địa phương;

=> Hỗ trợ người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn;

=> Phát triển nguồn nhân lực như là một chìa khóa dẫn tới tất cả các yếu tố thành công và có mục đích.

1) Thiết kế và kiểm tra thiết kế:

CENCO., JSC  chuyên về thiết kế, bao gồm các thiết kế cơ bản và thiết kế chi tiết, và thẩm  tra thiết kế, lập hồ sơ mời thầu và giám sát xây dựng cho các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình cấp thoát nước, nhà máy xử lý nước thải, các nhà máy xử lý chất thải rắn, các các công trình thủy lợi, các công trình thủy điện, cũng nhưng việc quản lý nước trong các khu dân cư, khu công nghiệp, các nhà máy sản xuất và xử lý và các nhà máy nhiệt điện. Công ty cũng cung cấp các giải pháp k`ỹ thuật và công nghệ cho việc quy hoạch các công trình thủy lợi, thủy điện, tưới tiêu,  xử lý chất thải rắn, nước thải, lấy mẫu và phân tích, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đấu thầu  và đánh giá đấu thầu cho các công việc trong lĩnh vực này.

2) Hỗ trợ kỹ thuật:

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật được chuyển giao trong các ngành như cấp nước và nước thải, giáo dục và đào tạo, năng lượng, nông nghiệp, môi trường, cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, công nghệ thông tin. Bằng việc có trong tay đội ngũ chuyên gia có học vấn cao trong các lĩnh vực công nghệ, CENCO., JSC  có thể đưa ra kinh nghiệm chuyên môn để thành lập các dự án yêu cầu sự hộ trợ kỹ thuật, đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị hồ sơ dự án.

Mục tiêu hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi trong các hoạt động sau đây:

 • Phát hiện, xây dựng và thực hiện dự án;
 • Nâng cao năng lực thể chế của Chính phủ và các cơ quan thi hành;
 • Xây dựng các chiến lược phát triển;
 • Thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ;
 • Thúc đẩy hợp tác vùng.

Thông qua các công cụ hỗ trợ thường được áp dụng như sau:

– Hỗ trợ kỹ thuật cho việc chuẩn bị nghiên cứu khả thi và kỹ thuật chi tiết cho các dự án có thể xin tài trợ.

– Hỗ trợ kỹ thuật thực hiện dự án từ dịch vụ tư vấn cho việc thực hiện dự án tới các hoạt động ban đầu, trong đó có cả việc đào tạo nhân sự dự án.

– Hỗ trợ kỹ thuật tư vấn cho việc thúc đẩy thể chế, thành phần và các nghiên cứu chính sách, và phát triển nguồn nhân lực không liên quan đến dự án.

– Hỗ trợ kỹ thuật khu vực đề cập đến các vấn đề quyền lợi cho khu vực hoặc các tiểu khu vực hoặc một nhóm các nước đang phát triển …

3) Giám sát và đánh giá dự án (ME):

Giám sát và đánh giá  (M&E), và kiểm toán dự án và kết quả dự án là một dịch vụ tư vấn chính của CENCO., JSC. Bằng cách áp dụng phương châm tiếp cận nhiều mặt để giám sát và đánh giá các hoạt động kết hợp với các phương pháp cụ thể và kinh tế xã hội và các thành phần thể chế trong nhiều lĩnh vực chuyên ngành, CENCO., JSC luôn luôn hỗ trợ các khách hàng thực hiện việc giám sát, đánh giá, thiết kế, thành lập, các hoạt động thẩm định và vận hành trong việc thực hiện dự án, bao gồm chuẩn bị các báo cáo tiền khả thi và báo cáo khả thi.

Các dịch vụ giám sát và đánh giá bao gồm:

 • Nghiên cứu đánh giá;
 • Đánh giá tác động;
 • Thiết kế và thực hiện việc giám sát và đánh giá M&E;
 • Kiểm toán;
 • Giám sát quy trình;
 • Tham gia giám sát và đánh giá;
 • Hệ thống quản lý thông tin.

4) Nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi:

Thực hiện các cuộc điều tra và chuẩn bị báo cáo tiền khả thi và báo cáo khả thi cho các dự án sử dụng nguồn vốn ODA, ngân sách và các quỹ trong giáo dục, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, môi trường v.v… Các hoạt động chính bao gồm tiến hành khảo sát và thu thập thông tin, phân tích dữ liệu, đánh giá và đưa ra các giải pháp về nội dung và tính khả thi của dự án cùng với sự lựa chọn bởi khách hàng. Các báo cáo này sẽ là nguyên tắc cơ bản mà các cơ quan chức năng sẽ dựa vào để kiểm tra và ra quyết định đầu tư.

5) Xây dựng và nâng cao năng lực:

Xây dựng và nâng cao năng lực là một trong những hoạt động chính của khách hàng mà công ty CENCO., JSC tập trung vào các dịch vụ tư vấn thông qua các khóa đào tạo, hội thảo, hội nghị cả ngắn hạn và dài hạn cho từng yêu cầu của dự án. Bên cạnh các dự án tài trợ và nguồn vốn ODA, CENCO., JSC cũng cung cấp loại dịch vụ này, bao gồm nâng cao năng lực thể chế cho các cơ quan trung ương ở các cấp và cộng đồng. Chúng tôi đã sẵn sàng cung cấp các chuyên gia trong nước và hiệp hội quốc tế, họ là những người có học vấn cao và  nhiều kinh nghiệm trong nước trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển đô thị và nông thôn, môi trường, cấp nước và thoát nước, quản lý chất thải rắn và xử lý nước thải. Đặc biệt, chúng tôi có thể tham gia nhiều hợp phần hoặc các tiểu hợp phần xây dựng năng lực trong các dự án phát triển toàn diện v.v..

6) Các hoạt động IEC:

Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, tiếp nhận kiến thức, hành vi và thái độ cộng đồng, do đó các chiến dịch truyền thông sẽ được tổ chức và thực hiện. Các hoạt động truyền thông – giáo dục – tin học (IEC) có phạm vi từ trách nhiệm lập kế hoạch, thiết kế và giám sám các chiến dịch IEC, thúc đẩy sự hiểu biết cộng đồng, thay đổi thói quen và hành vi, hỗ trợ kỹ thuật và cải thiện kỹ năng cho nhân viên và cộng đồng thông qua việc tham gia các chiến dịch IEC.

7) Xem xét, phân tích và đánh giá chính sách:

CENCO., JSC sẵn sàng thực hiện các dịch vụ liên quan đến việc nghiên cứu và đánh giá  trong nhiều thành phần kinh tế xã hội, văn hóa và giáo dục và chính sách. Các hoạt động nghiên cứu và đánh giá bao gồm lập kế hoạch, công cụ thiết kế  (bộ công cụ thiết kế), nghiên cứu và đánh giá thực hiện trên các lính vực cụ thể như giáo dục, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, môi trường v.v.. với các sản phẩm cụ thể từ các hoạt động trên các báo cáo tiền khả thi (PFssR), kế hoạch giải phóng mặt bằng (RAP), kế hoạch nâng cấp cộng đồng (CUP), giám sát và quản lý dự án trong các dự án xây dựng và lắp đặt, quy hoạch và nâng cấp đô thị và nông thôn, v.v..

9) Chuẩn bị hồ sơ thầu:

CENCO., JSC cung cấp đội ngũ chuyên gia có chất lượng cao trong công tác đấu thầu để giúp khách hàng trong các phương pháp đánh giá hồ sơ thầu và  thủ tục đánh giá đấu thầu và đánh giá hồ sơ thầu. Công ty tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ đánh giá quan trọng đối với công tác đấu thầu như đánh giá kỹ thuật, đánh giá tài chính, đánh giá chung, quản lý và thương thảo hợp đồng. Công ty cũng có thể cung cấp hồ sơ thầu, phát triển và xem xét điều khoản tham chiếu, chuẩn bị kế hoạch đầu thầu v.v.. để giúp khách hàng chọn lựa những nhà thầu và nhà tư vấn có chất lượng tốt nhất.

Công ty hiện đang tham gia thực hiện các dự án được tài trợ bởi các tổ chức quốc tế như: Ngân hàng Thế giới (WB); Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB); Ngân hàng hợp tác phát triển hải ngoại Nhật Bản (JBIC) các Dự án tài trợ song phương của các nước: Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hàn Quốc, Na Uy, Pháp, Phần Lan, và nhiều tổ chức Quốc tế  khác v.v..

2. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO đã được Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, với phạm vi:

Lĩnh vực hoạt động xây dựng:

– Khảo sát xây dựng công trình:

+ Địa chất, địa hình: Hạng II.

– Thiết kế xây dựng công trình:

+ Dân dụng (trừ Điện, cơ điện, Thông gió cấp thoát nhiệt): Hạng III;

+ Điện mặt trời: Hạng I;

+ Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước), Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Hạng III;

– Thiết kế kết cấu công trình thủy điện: Hạng I;

– Giám sát công tác xây dựng công trình:

+ Giao thông, công nghiệp năng lượng (thủy điện): Hạng III;

+ Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước), Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Hạng III.

3. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO đã được Bộ Công thương cấp giấy phép hoạt động điện lực với lĩnh vực chính như sau:

– Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng các công trình nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo theo nguyên lý sử dụng sức gió và quang năng có quy mô công suất lắp đặt đến 300MW.

– Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình nhà máy thủy điện có quy mô công suất lắp đặt đến 30 MW.

– Tư vấn giám sát thi công các công trình nhà máy thủy điện có quy mô công suất lắp đặt đến 30 MW.

– Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp có quy mô cấp điện áp đến 110 kV.

– Tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có quy mô cấp điện áp đến 110 kV.

4. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CENCO đã được chứng nhận phù hợp với yêu cầu của Hệ thống Quản lý ISO 9001:2015.

Hội thảo đánh giá tác động cộng dồn và nghiên cứu dòng sông nguyên vẹn – Dự án Thủy điện Trung Sơn (WB)

Dự án: Dự án xây dựng hệ thống cấp nước đô thị thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa, nguồn vốn vay ngân hàng Thế giới – World Bank

Dự án: Nhà máy thủy điện Tắt Ngoẵng, tỉnh Sơn La

Dự án Trạm bơn tiêu Bình Bộ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (ODA Ấn Độ)

Dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời Plei Pai, tỉnh Gia Lai

Trả lời