Hình ảnh thực tế thi công hồ Hóc Bứa xã Bình Tân huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi

Hồ Hóc Bứa nằm trên xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Tiến Bảo.Tính đên ngày 7-5-2020, về cơ bản đã thi công xong, chỉ còn một đoạn mặt đập nhà thầu đang đổ bê tông và công tác dọn dẹp hoàn trả mặt bằng để đưa vào sử dụng.

Chi tiết