Hình ảnh thực tế thi công hồ Gò Lang xã Bình Hòa huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi

Hồ Gò Lang nằm trên xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Nhà thầu: Công ty Cổ phần xây dựng Phú Hòa. Tính đến ngày 7/5/2020, các hạng mục đã thi công hoàn thành gồm có: Đập chính, đập phụ số 01, 02, 03, cống lấy nước, tràn xả lũ, đường thi công số 02. Hạng mục chưa thi công: Nhà quản lý vận hành, bê tông mặt đường thi công số 01.

Chi tiết