Hình ảnh thực tế thi công hồ Đồng Nhơn xã Tam Mỹ Tây huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam

Hồ Đồng Nhơn nằm trên xã Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Tính đến ngày 5-5-2020, nhà thầu thi công được khoảng 50% khối lượng, cụ thể như sau:
+ Tràn xả lũ kết hợp cầu giao thông: Đã thi công xong, chất lượng tốt.
+ Gia cố mái Thượng lưu: Đã thi công xong, chất lượng tốt.
+ Gia cố mái Hạ Lưu: Đang thi công.
+ Cống lấy nước: Chưa thi công.
+ Bê tông mặt đập: Đã thi công xong ½ khối lượng, chất lượng bê tông tốt. Phần mặt đập còn lại: đang thi công lu lèn cấp phối đá dăm.

Chi tiết

Đoàn ISC làm việc tại ban quản lý dự án NN – PTNT tỉnh Quảng Nam và hình ảnh thực tế thi công hồ Hố Lau, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam

Hồ Lau nằm trên xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Tình hình thi công trên công trường đến ngày 5-5-2020 như sau:
+ Đập Phụ: Đang thi công bê tông dầm khóa mái Thượng lưu và thi công xong tường tràn bên phải. Tường tràn bên trái không làm mới, chỉ bọc thêm 15cm bê tông. Thực tế tường cũ tràn bên trái bằng đá xây đã xuống cấp, nên BQL đang yêu cầu TVTK bổ sung làm mới tường tràn bên trái và kéo dài thêm 1 đoạn tường tràn bên phải để không bị xói phía sau. Chất lượng bê tông tốt.
+ Đập chính: chưa thi công (Bao gồm gia cố mái TL, HL và làm cống lấy nước mới).

Chi tiết