Cập nhật hình ảnh thi công hồ Ngòi Là 2 – Tuyên Quang

Thi công đập tràn hồ Ngòi Là 2 – Tuyên Quang
Ảnh chụp 02/05/2019
Cầu qua đập tràn hồ Ngòi Là 2 -Tuyên Quang
Ảnh chụp 02/05/2019
Thi công chân đập hồ Ngòi Là 2 – Tuyên Quang
Ảnh chụp 02/05/2019
Ban chỉ huy công trường đập Ngòi Là 2 – Tuyên Quang
Ảnh chụp 02/05/2019

Trả lời