Báo cáo nhanh Quảng Bình

Đoàn tư vấn ISC làm việc với PPMU Quảng Bình

KẾT QUẢ GIÁM SÁT DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8), TỈNH QUẢNG BÌNH

Thực hiện: Tư vấn Giám sát độc lập bên thứ 3, bao gồm cả kiểm toán nội bộ (ISC)

(Kèm theo Văn bản số 1309/CPO-WB8 ngày 23/10/2019 của Ban CPO)

1. GIÁM SÁT THỰC HIỆN DỰ ÁN

1.1. Thông tin chung

Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ WB8 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015. Theo đó, tỉnh Hà Tĩnh được đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp 10 hồ chứa tiềm năng, với Tổng mức đầu tư: 277.950.000 đồng (Vốn WB: 263.546 triệu đồng; Vốn đối ứng 14.404 triệu đồng), cụ thể:

– Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Phú Vinh:

+ Vốn WB: 69.313 triệu đồng

+ Vốn đối ứng: 9.617 triệu đồng

– Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn các hồ chứa nước Quảng Bình:

+ Vốn WB: 194.233 triệu đồng

+ Vốn đối ứng: 4.787 triệu đồng

1.2. Cơ cấu tổ chức PPMU

Đã có quyết định giao cho BQLDA chuyên ngành của tỉnh quản lý dự án WB8, và Ban đã có quyết định bổ nhiệm các chức danh phụ trách dự án WB8.

1.3. Thiết kế, thi công

a) Thực trạng

Tiểu dự án WB8 tỉnh Quảng Bình đang triển khai thi công tiểu dự án năm đầu gần hoàn thành.

Tiểu dự án năm đầu: Hồ Phú Vinh đã thi công, khối lượng công việc ước đạt 62%.

Tiểu dự án 2: Bao gồm 9 hồ chứa, trong đó có 6 hồ đã phê duyệt BVTC, 3 hồ đang trình thẩm định để phê duyệt BVTC. Trong 6 hồ đã phê duyệt BVTC thì có 3 hồ đã đấu thầu xong thi công đang chuẩn bị triển khai thi công, 2 hồ đang trong quá trình xét thầu, 1 hồ đang trình để lập hồ sơ đấu thầu.

b) Hồ sơ thiết kế:

Chỉ xem được 7 hồ sơ thiết kế BVTC, còn 3 hồ sơ đang thẩm định không có ở PPMU Quảng Bình. Sau khi xem xét hồ sơ thiết kế đoàn TVGS độc lập bên thứ 3 có một số nhận xét chung như sau:

– Tiến độ thực hiện các tiểu dự án tương đối phù hợp với tiến độ đã đề ra. Đáp ứng được tiến độ chung của toán dự án.

– Thoát nước từ quả trám hạ lưu ra rãnh xương cá, chỉ cần bố trí ở 2 cạnh dưới và lớp lọc phải có cát, sỏi mỗi lớp 10-15cm. Lỗ thoát nước D=5cm khoảng cách 1,5-2.0m. Hiện tại chưa bố trí nên nước mưa trong quả trám sẽ dềnh lên mới chảy được vào rãnh tiêu, làm cho mái tròng cỏ sẽ bị sụt cục bộ.

– Kênh thượng hạ lưu tràn đoạn gia cố cần phải có hệ thống lỗ thoát nước và lọc tam giác giảm áp.

a. Hồ Đồng Suôn: Tràn xả lũ bố trí bể tiêu năng là bể chữ u theo phương dọc, là chưa hợp lý, thiếu đoạn nước rơi chuyển tiếp từ dốc nước xuống bể. Đáy bể thiếu đục lỗ giảm áp trên chiều dài 2/3 bể, và hệ thống lọc tương ứng (mặt cắt F-F, P-P).

– Khớp nối thân tràn và dốc nước trong phạm vi đập thiếu PVC kín nước, kết cấu tràn tường chữ U cần có nách tăng cứng.

– Về mặt kết cấu việc lựa chọn kích thước BTCT chưa hợp lý, (mặt cắt F-F) là kết cấu chữ U tường cao 3,6m nhưng chọn bề rộng tường 0,6m, đáy dày 1m, (mặt cắt P-P) tường cao 3,5m nhưng chọn bề rộng tường 0.4m, đáy dày 0,9m.

b. Hồ Thạch Trường: Tràn xả lũ rộng 55m, Đáy bể tiêu năng dày 0.5m cắt rời làm 5 khối. Cần phải tính toán kiểm tra ổn định tấm tiêu năng, dự đoán 3 tấm tiêu năng ở giữa sẽ bị đẩy nổi.

c) Công tác thi công ngoài hiện trường:

Tư vấn ISC đã tiến hành kiểm tra hiện trường hồ Phú Vinh, tại xã Thuận Đức, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, thuộc tiểu dự án số 1.

Hồ chứa nước Phú Vinh đang triển khai thi công, khối lượng công việc ước đạt 62%. Công việc đang triển khai: đổ bê tông mái thượng lưu và tường chắn sóng, trồng cỏ mái hạ lưu, phần bê tông đỉnh đập thi công sau cùng. Cốt pha sử dụng cốt pha thép định hình, bê tông đổ là bê tông thương phẩm, cốt thép được bảo quản và gia công tốt nên chất lượng khối đổ tương đối tốt cả về hình thức bên ngoài lẫn chất lượng bê tông. Công trình do Ban quản lý tự giám sát. Hồ sơ quản lý chất lượng tương đối đầy đủ và ngăn nắp.

1.4. Đấu thầu và giải ngân các hợp đồng

1.3.1. Thực trạng

a) Đấu thầu:

– Tiểu dự án 1:

+ Vốn WB: Đã đấu thầu và trao thầu gói xây lắp hồ Phúc Vinh.

+ Vốn Đối ứng: Đã thực hiện đấu thầu và trao thầu xong toàn bộ các gói thầu có liên quan theo KHĐT được phê duyệt (12 gói).

– Tiểu dự án 2:

+ Vốn WB: Đã đấu thầu và trao thầu được 6 gói/8 gói.

+ Vốn Đối ứng: Đã đấu thầu và trao thầu được 4 gói/7 gói.

b) Giải ngân các hợp đồng:

– Vốn WB: Giải ngân được khoảng 48% giá trị theo hợp đồng đã ký kết.

– Vốn Đối ứng: Giải ngân được 84% giá trị hợp đồng ký kết.

1.3.2. Một số phát hiện

a) Đấu thầu của tiểu dự án 1:

Qua xem xét HSMT, báo cáo đánh giá HSDT và HSDT của các gói thầu C1-QB-GD1-W1, C1-QB-GD2-W2 và 01/TV-PV (Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT); Tư vấn nhận thấy một số tồn tại sau:

– HSMT xây lắp: Biểu mẫu EXP 2 Kinh nghiệm thi công các hạng mục chính nên đưa các yêu cầu về quy mô và khối lượng các hạng mục chính của công trình mà không nên đưa ra yêu cầu về khối lượng xây lắp bình quân trong cả năm.

– Tập hồ sơ pháp lý, báo cáo đánh giá HSDT còn thiếu một số tài liệu có liên quan như: Chứng chỉ hành hành nghệ đấu thầu; Các quyết định liên quan đến việc thẩm tra/thẩm đinh, phê duyệt HSMT; Văn bản làm rõ HSDT và văn bản trả lời của nhà thầu; Văn bản rút HSDT của nhà thầu,….

– HSDT và báo cáo đánh giá chưa quan tâm các vấn đề sau:

+ Các tài liệu khác có liên quan để xác định tính hợp lệ của công ty theo quy định của pháp luật Việt Nam như: Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, Đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Nguồn lực tài chính Fin3: Lấy đúng toàn bộ theo báo cáo tài chính hoặc cam kết tín dụng mà không đánh giá khả năng tính khả thi của các nguồn lực tài chính.

+ Một số tài liệu chứng minh kèm theo như hợp đồng mua bán thiết bị, hợp đồng thuê khoán nhân sự (trong trường đi thuê) hoặc hợp đồng tương tự tẩy xóa, không có hoặc có thì không phù hợp về mặt thời gian theo yêu của HSMT.

+ Các chứng chỉ hành nghề của chuyên gia đề xuất đã hết hiệu lực tính đến thời điểm đấu thầu nhưng vẫn được xem xét.

+ Nhân sự của nhà thầu Tiến Đạt (đơn vị liên danh trúng thầu của cả 2 gói xây lắp nêu trên) được đề xuất trong HSDT và được đánh giá là phù hợp như vậy bất hợp lý.

+ ĐXTC của nhà thầu trúng thầu gói 01/TV-PV (TV Quảng Bình): Việc tính toán giá dự thầu cho nội dung TKBVTC được lập trên tỷ lệ % giá trị 51 tỷ (đang được hiểu rằng đây là giá trị xây lắp) là không phù hợp vì trong HSMT đang yêu cầu lập theo thời gian huy động và cũng không cung cấp giá trị xây lắp.

Kiến nghị:

– Đề nghị CĐT rà soát bổ sung các tài liệu còn thiếu vào Tập hồ sơ pháp lý, báo cáo đánh giá HSDT.

– Yêu cầu CĐT rà soát lại năng lực của các thành viên tổ chuyên gia nếu không đảm bảo có thể thuê ngoài hoặc thành lập một gói thầu để tuyển chọn đơn vị tư vấn thực hiện công tác mua sắm đấu thầu.

b) Giải ngân:

Qua kiểm tra ngẫu nhiên hồ sơ nghiệm thu giai đoạn 5 gói thầu C1.GD1.W1 XL Hồ Phú Vinh của nhà thầu Tiến Đạt nhận thấy hồ sơ nghiệm thu, chứng từ thanh toán đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

2. KIỂM TOÁN NỘI BỘ

2.1. Thực trạng

Tổng giải ngân lũy kế của Dự án đến 30/9/2019 là: 69.400 triệu đồng.

Cơ cấu tổ chức kế toán bao gồm 01 kế toán trưởng và thủ quỹ, kế toán viên đều là các thành viên kiêm nhiệm.

Hệ thống Báo cáo tài chính và sổ sách kế toán đầy đủ theo quy định.

2.2. Phát hiện, nguyên nhân, giải pháp xử lý

a) Quản lý công tác kế toán dự án:

Phát hiện:

– Hiện tại Ban quản lý dự án chỉ thực hiện mở sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính theo quy định của Thông tư 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính cho toàn bộ dự án được quản lý bởi Ban quản lý dự án.

– Tại thời điểm 30/6/2019, Ban quản lý dự án chưa thực hiện kiểm kê tiền mặt cho riêng Dự án do quỹ tiền mặt được quản lý chung với các dự án khác của Ban quản lý.

– Ban quản lý dự án đang sử dụng tài khoản quản lý dự án mở tại kho bạc chung với các Dự án khác.

Nguyên nhân: Ban Quản lý dự đồng thời là cơ quan thực hiện các dự án khác. Do vậy ngoài nhân sự, Dự án còn sử dụng chung văn phòng, công cụ dụng cụ, các dịch vụ dùng chung khác. Vốn đối ứng ngân sách các dự án tại PPMU được chuyển vào cùng tài khoản ngân hàng.

Giải pháp:

– Theo hướng dẫn sổ tay thực hiện dự án thì hướng dẫn các PPMU lập hệ thống kế toán riêng biệt cho từng dự án hoặc tiểu dự án, tạo thuận lợi cho kiểm toán hàng năm để lập báo cáo tài chính cho WB và thanh lý các công trình hoàn thành theo đúng các quy định liên quan của Chính phủ.

– Theo đó, Ban quản lý dự án cần tuân thủ hướng dẫn sổ tay thực hiện dự án và quản lý tiền mặt, tiền gửi riêng biệt.

b) Lập kế hoạch tài chính của dự án

Phát hiện: Dự án có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tài chính của dự án rất thấp. Cụ thể về việc tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch vốn như sau:

TT

Năm

Kế hoạch vốn

Thực tế giải ngân

Tỷ lệ

1

Năm 2018

119.571 trđ

61.488 trđ

51%

2

Năm 2019

91.591 trđ

33.336 trd

36%

Nguyên nhân:

– Việc lập kế hoạch tài chính, hàng năm chưa được xây dựng và cập nhật phù hợp tiến độ thực hiện thực tế của dự án. Đồng thời, việc lập kế hoạch chưa tính đến giải quyết dứt điểm các vướng mắc để đảm bảo kế hoạch có tính khả thi.

– Tại PPMU chưa có quy trình, chưa có các biện pháp hiệu quả để rà soát tính chặt chẽ, tính khả thi của việc lập kế hoạch.

Giải pháp: PPMU cần chú trọng đến việc lập kế hoạch, tăng cường nhân sự có chuyên môn, kinh nghiệm để kế hoạch đặt ra mang tính khả thi cao, phù hợp với tiến độ thực tế của dự án. Đồng thời cần tăng cường giám sát, đôn đốc thực hiện để đạt được kế hoạch đã được phê duyệt.

3. GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN TOÀN MÔI TRƯỜNG & XÃ HỘI

Tình hình chung của Tiểu dự án WB8 tỉnh Quảng Bình:

– Tiểu dự án 1: đang triển khai thi công hồ chứa Phú Vinh.

– Tiểu dự án 2 (Bao gồm 9 hồ chứa): Đang thuê tư vấn để trích đo giải phóng mặt bằng cho 2 hồ Bưởi Sỏi và Cây Bốm, 2 trong 3 hồ đang chuẩn bị hồ sơ đấu thầu có giải phóng mặt bằng. Các hồ còn lại đều không có giải phóng mặt bằng.

3.1. Về tái định cư

3.1.1. Thực trạng

Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình có 10 hồ nằm trong địa bàn của thành phố Đồng Hới. Năm 2015, tư vấn đã lập RAP – Kế hoạch tái định cư. Đến tháng 10-2019 Bản Kế hoạch tái định cư đã được cập nhật và đang trình phê duyệt.

Trong ngày 30/10/2019 tư vấn đã nghiên cứu tài liệu phỏng vấn cán bộ chịu trách nhiệm về tái định cư và giới, và chiều đi hiện trường đến xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới.

a) Kết quả: Rà soát RAP được lập vào năm 2015 cho thấy tư vấn lập RAP đã tuân thủ theo đúng chính sách của dự án, đã tổ chức họp dân Phổ biến thông tin và thu thập thông tin lập RAP.

b) Hạn chế của RAP: Có các biên bản tham vấn cộng đồng đính kèm, nhưng thiếu danh sách những người tham gia các cuộc họp tham vấn cộng đồng tại các 2 địa phương của Hồ Phú Vinh: Xã Thuận Đức và Phường Đông Sơn thuộc thành phố Đồng Hới.

c) Rà soát báo cáo Kế hoạch tái định cư cập nhật

Tư vấn đã rà soát văn bản RAP cập nhật. Theo kết quả điều tra kinh tế – xã hội của Đơn vị tư vấn chính sách an toàn vào đầu tháng 3 năm 2019, trong tổng số 13 hộ bị ảnh hưởng (62 nhân khẩu) thuộc khu vực Tiểu dự án đều có số nhân khẩu dao động từ 3 đến 6 người/hộ.

Chủ hộ: Trong 13 hộ BAH, có 84,6% số hộ có chủ hộ là nam giới (11/13 hộ BAH), và 02 hộ BAH có chủ hộ là nữ giới (hai hộ này không thuộc trường hợp hộ dễ bị tổn thương do nữ làm chủ hộ, không có chồng hoặc chồng mất sức lao động, nhưng không có người phụ thuộc do con cái đều đã trưởng thành và có lao động tạo thu nhập). Về độ tuổi, 100% hộ BAH có chủ hộ thuộc độ tuổi lao động từ 20÷55 tuổi.

Các tác động tiêu cực: Kết quả kiểm kê chi tiết thống kê việc thực hiện Tiểu dự án sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất của 02 UBND xã/phường và tài sản trên đất của 13 hộ gia đình thuộc xã Thuận Đức và phường Đồng Sơn và 01 UBND xã. Cụ thể:

Mất đất:

+ Mất đất vĩnh viễn: TDA không thu hồi đất vĩnh viễn;

+ Mất đất tạm thời: Thu hồi tạm thời 102.380,1 m2 (xấp xỉ 10,3 ha), trong đó (i) Xã Thuận Đức: 100.690,5 m2, ảnh hưởng đến đất của 01 UBND xã, bao gồm 4.226,7 m2 đất trồng cây hàng năm khác, 96.461,8 m2 đất rừng sản xuất, và 2,0 m2 đất nghĩa trang; (ii) Phường Đồng Sơn: 1.689,6 m2 đất rừng sản xuất, ảnh hưởng đến đất của 01 UBND phường.

Mất tài sản trên đất:

+ Cây trồng trên đất: 13 hộ gia đình và 01 UBND xã bị ảnh hưởng các loại cây trồng trên đất, chủ yếu là các cây lâu năm như keo, thông, bạch đàn; bao gồm 08 hộ gia đình và 01 UBND xã thuộc xã Thuận Đức, và 05 hộ gia đình thuộc phường Đồng Sơn.

+ Công trình, kiến trúc: 01 hộ gia đình và 01 UBND xã thuộc xã Thuận Đức bị ảnh hưởng về vật kiến trúc. Vật kiến trúc BAH gồm hàng rào và sân gạch. Không có nhà ở bị ảnh hưởng.

+ Mộ: 05 ngôi mộ của người dân BAH phải di dời, ảnh hưởng đến 01 tổ chức (UBND xã Thuận Đức) đường vào khu di tích chiến khu (một đoạn đầu)

Các ảnh hưởng khác:

+ Không có hộ nào bị ảnh hưởng nặng (mất hơn 20% diện tích đất sản xuất hay hơn 10% diện tích đất sản xuất đối với các hộ thuộc diện hộ nghèo, hộ dễ bị tổn thương);

+ Không có hộ dân bị ảnh hưởng nào thuộc nhóm đối tượng dễ bị tổn thương;

+ Không có hộ nào bị ảnh hưởng phải di dời;

+ Việc thực hiện TDA không gây ảnh hưởng đến công trình, di tích lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng cũng như công trình công cộng nào trong khu vực.

+ Khi triển khai thi công sẽ không làm ảnh hưởng đến cộng đồng sống sau tràn, quá trình cấp nước nước tưới cho vùng hạ du cũng như cấp nước cho nhà máy cấp nước sạch của Thành phố Đồng Hới.

– Trong khu vực thực hiện TDA 100% người dân BAH đều là người dân tộc Kinh, không có người dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi TDA.

Ảnh hưởng đến hộ gia đình:

Theo kết quả EOL, tại khu vực thực hiện TDA có tổng số 13 hộ với 62 nhân khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hoạt động thu hồi đất của Tiểu dự án.

Bảng 3.1 Số hộ bị ảnh hưởng phân theo từng phường/xã

TT

Số hộ BAH

Số nhân khẩu

1

Phường Đồng Sơn

05

24

2

Xã Thuận Đức

08

62

Tổng

13

62

Ảnh hưởng đến đất:

TDA không thu hồi đất vĩnh viễn. Toàn bộ diện tích BAH là đất thu hồi tạm thời. Thu hồi tạm thời 102.380,1 m2 (xấp xỉ 10,3 ha), trong đó (i) Xã Thuận Đức: 100.690,5 m2, ảnh hưởng đến đất của 01 UBND xã, bao gồm 4.226,7 m2 đất trồng cây hàng năm khác, 96.461,8 m2 đất rừng sản xuất, và 2,0 m2 đất nghĩa trang; (ii) Phường Đồng Sơn: 1.689,6 m2 đất rừng sản xuất, ảnh hưởng đến đất của 01 UBND phường.

Bảng 3.2 Diện tích đất thu hồi tạm thời

STT

Loại đất

Phường Đồng Sơn

Xã Thuận Đức

Tổng diện tích thu hồi theo loại đất

Diện tích (m2)

Tình trạng pháp lý

Diện tích (m2)

Tình trạng pháp lý

1

Đất trồng cây hàng năm khác

Đất công ích

4.226,7

Đất công ích

4.226,7

2

Đất rừng sản xuất

1.689,6

Đất công ích

96.461,8

Đất công ích

98.151,4

3

Đất nghĩa trang

Đất công ích

2,0

Đất công ích

2,0

Tổng diện tích đất

thu hồi

1.689,6

Đất công ích

100.690,5

Đất công ích

102.380,1

Ảnh hưởng đến cây cối, hoa màu:

Theo kết quả kiểm kê chi tiết, có 13 hộ gia đình và 01 UBND xã bị ảnh hưởng về cây cối, hoa màu trên đất thu hồi tạm thời, cụ thể:

Bảng 3.3 Diện tích đất thu hồi tạm thời

STT

Loại cây cối. hoa màu

Đơn vị

Khối lượng

Tổng cộng

Phường Đồng Sơn

Xã Thuận Đức

1

Bạch đàn F > 5cm – < =10cm

cây

385,0

385,0

2

Bạch đàn F >10cm – < = 15cm

cây

239,0

239,0

3

Bạch đàn F >15cm – < = 25cm

cây

3,0

3,0

4

Keo F > 2cm – <= 5cm (Loại nguyên sinh trồng tập trung)

m2

7.522,6

7.522,6

5

Keo F >10 cm (Loại nguyên sinh trồng tập trung)

m2

32.705,2

32.705,2

6

Keo F >2

cm – <=5cm

cây

737,0

737,0

7

Keo F > 5cm – < = 10cm

cây

737,0

601,0

1.338,0

8

Keo F > 10

cm – < = 15cm

cây

97,0

97,0

9

Sanh cao 2m. F <= 10cm

cây

13,0

13,0

10

Sanh F >10cm – < 30 cm

cây

8,0

8,0

11

Thông trồng tập trung loại > 10 năm

m2

54.058,7

54.058,7

12

Xà cừ F >10cm – <=15cm

cây

6,0

6,0

Ảnh hưởng đến nhà ở và các công trình phụ trợ:

TDA không ảnh hưởng đến nhà ở, nơi cư trú của người BAH. Tất cả vật kiến trúc BAH là các công trình phụ trợ, tác động không đáng kể đến đời sống và sinh hoạt của người BAH. Có 01 hộ gia đình và 01 UBND xã thuộc xã Thuận Đức bị ảnh hưởng về vật kiến trúc với khối lượng cụ thể như sau:

Bảng 3.4 Tổng hợp các vật kiến trúc bị ảnh hưởng

STT

Loại công trình kiến trúc

Đơn vị

Khối lượng

1

Cộng nền lát Gạch hoa xi măng

m2

73,6

2

Hàng rào thép gai cộc gổ N2, cao 1,4m

m

210

3

Sân bê tông sạn ngang trên lát gạch hoa xi măng (Sân để xe vào đài tưởng niệm liệt sỹ)
KT: 23m x 3,2m

m2

73,6

4

Mộ đất trên 3 năm chưa cải táng

Mộ

5

d) Phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng

Phổ biến thông tin:

Trong quá trình lập RAP ban đầu, Ban QLDA đã phối hợp với Đơn vị tư vấn để thực hiện các chương trình phổ biến thông tin về TDA và tham vấn ý kiến, nguyện vọng của người dân và chính quyền các khu vực bị ảnh hưởng. Trong quá trình cập nhật RAP, các chương trình phổ biến thông tin vẫn tiếp tục được triển khai tại 02 xã/phường địa điểm thực hiện TDA. Nội dung thông tin được phổ biến bao gồm:

– Thông báo thiết kế mới của TDA, chỉ rõ những thay đổi trong thiết kế tại thời điểm hiện tại so với thiết kế được phê duyệt ban đầu;

– Chia sẻ thông tin về những thay đổi trong thiết kế và phương án thi công;

– Phổ biến thông tin cập nhật về các văn bản chính sách áp dụng đối với TDA, chỉ rõ những điểm khác biệt so với các văn bản đã nêu tại RAP ban đầu;

– Phổ biến thông tin về các quyền lợi về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của TDA;

– Phổ biến thông tin về các chương trình phục hồi sinh kế của TDA;

– Phổ biến cơ chế khiếu nại và giải quyết khiếu nại của TDA;

– Thông báo kế hoạch tổ chức thực hiện và khung thời gian thực hiện của TDA.

Chương trình phổ biến thông tin đảm bảo rằng toàn bộ người BAH, chính quyền địa phươg, người dân địa phương và các đơn vị quan tâm có thể tiếp cận đầy đủ thông tin liên quan đến TDA và chính sách đền bù, hỗ trợ của TDA một cách nhanh chóng, thuận tiện và chính xác.

Thông tin về kết quả kiểm kê và phương án bồi thường đã được công bố công khai tại địa phương thực hiện thu hồi đất, bao gồm:

Thông báo số 1306/TB-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình ngày 06/08/2018 về việc thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa Phú Vinh tại xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới;

Thông báo số 1307/ TB-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình ngày 06/08/2018 về việc thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa Phú Vinh tại phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới

Thông báo số 153/TB-PTQĐ của Trung tâm Phát triển Quỹ đất ngày 31/08/2018 về việc công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do GPMB xây dựng công trình: Sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Phú Vinh tại xã Thuận Đức và phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới.

Sau thời gian niêm yết công khai và nhận được sự đồng thuận của người BAH, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cuối cùng đã được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt theo Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 14/02/2019.

Tham vấn cộng đồng:

Quá trình cập nhật RAP cũng bao gồm các chương trình tham vấn cộng đồng, bao gồm các cuộc họp tham vấn với cộng đồng và chính quyền địa phương. Chương trình tham vấn phục vụ việc cập nhật RAP được thực hiện vào tháng 3 năm 2019, bao gồm các cuộc họp được tổ chức tại địa phương 02 xã/phường TDA với những nội dung chính sau đây:

– Tham vấn chính quyền và người dân địa phương về các tác động của TDA đến sinh kế, đời sống và môi trường sống của người BAH;

– Tham vấn các ý kiến đối với các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của TDA;

– Điều tra những thuận lợi và khó khăn trong việc tái định cư;

– Đánh giá sự tuân thủ các quy định và quy trình về thủ tục thực hiện thu hồi đất, chi trả bồi thường, hỗ trợ theo quy định của Chính phủ Việt Nam;

– Đánh giá sự hài lòng của cộng đồng địa phương đối với các hoạt động bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của TDA.

Kết quả tham vấn:

– Chính quyền và người dân địa phương hoàn toàn ủng hộ việc triển khai Tiểu dự án. Họ đã ý thức được sự cần thiết của việc nâng cấp, sửa chữa này trong việc phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo vệ tính mạng và tài sản người dân, cấp nước tưới cho vùng hạ du.

– Các chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư của Tiểu dự án nhận được đồng thuận từ cả những người tham gia họp và trong các bảng hỏi tham vấn cá nhân.

– Các hoạt động triển khai thực hiện thống kê, thu hồi đất, công bố thông tin, chi trả đền bù,… đều nhận được sự đồng thuận của chính quyền và người dân địa phương. Tính đến thời điểm hoàn thành chi trả các khoản bồi thường, hỗ trợ, chưa cho khiếu nại nào được ghi nhận.

– Toàn bộ các hộ gia đình và UBND xã/phường có đất và tài sản bị ảnh hưởng đều đã nhận được thông báo thu hồi đất và phương án thu hồi đất đầy đủ.

e) Tổng mức kinh phí bồi thường và hỗ trợ

Tổng chi phí ước tính cho việc đền bù và hỗ trợ tái định cư của Tiểu dự án là 1.142.265.859 VNĐ (Bằng chữ: Một tỉ một trăm bốn mươi hai triệu hai trăm sáu mươi lăm ngàn tám trăm năm mươi chín đồng), bao gồm: (i) Chi phí bồi thường; (ii) Chi phí hỗ trợ.

Bảng 3.5 Tổng hợp chi phí

TT

Chi phí

Thành tiền (VNĐ)

1

Bồi thường về tài sản trên đất

1.131.681.859

2

Các khoản hỗ trợ khác

10.584.000

Tổng

1.142.265.859

Tư vấn đã đi thực địa tại các hồ nói trên và đã gặp gỡ trao đổi với lãnh đạo UBND xã Thuận Đức (ông Lê Văn Thuận) và thảo luận với 1 nhóm bị ảnh hưởng gồm 4 người (3 nam và 1 nữ), kết hợp với phỏng vấn bảng hỏi.

3.1.2. Phát hiện, nguyên nhân, giải pháp xử lý

a) Công bố thông tin và tham vấn cộng đồng:

Quy trình công bố thông tin và tham vấn cộng đồng tuân thủ theo yêu cầu của WB, các hộ dân bị ảnh hưởng đã được họp tham vấn tại UBND xã/thôn.

Đã phát tờ thông tin dự án theo yêu cầu trong chính sách an toàn của WB. Việc công bố thông tin được thực hiện trên hệ thống loa truyền thanh của xã và qua các cuộc họp dân, qua cán bộ PPMU và qua tài liệu phát cho dân qua họp tham vấn

b) Kiểm kê tài sản bị thiệt hại và lập phương án bồi thường và chi trả tiền bồi thường:

Đơn vị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng là Trung tâm Phát triển quỹ đất của Sở Tài Nguyên Môi trường đã thực hiện kiểm kê, lập phương án bồi thường. Thời gian khảo sát, lập bản đồ địa chính thửa đất và kiểm đếm từ tháng 11/2018 đến tháng 2/2019

Tháng 2/2019 các hộ bị mất tài sản trên đất đã được trả tiền đền bù theo giá thay thế (có bản phô tô phiếu chi).

c) Hỗ trợ, ổn định nâng cao đời sống:

Không có hộ nào thuộc nhóm dễ bị tổn thương và cũng không có nào phải hỗ trợ nâng cao đời sống.

Khiếu nại, tố cáo: Các hộ đã được thông báo về quy trình khiếu nại tố cáo, nhưng cho đến nay không có hộ nào khiếu nại

d) Giám sát nội bộ:

PPMU Quảng Bình cử cán bộ chuyên trách tham gia phối hợp với Hội đồng Đền GPMB, để nắm bắt vấn đề báo cáo giám đốc dự án và đưa thông tin vào các báo cáo tiến độ định kỳ.

Cán bộ chuyên trách của PPMU đã thường xuyên làm việc với Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp nếu có phát sinh thì báo cáo với GĐ WB8 của PPMU để xuống giải quyết.

e) Hỗ trợ người dễ bị tổn thương và ổn định nâng cao đời sống:

Tất cả 13 hộ BAH nhận tiền đền bù đều là dân tộc Kinh, trong đó không có hộ nào thuộc nhóm dễ bị tổn thương.

g) Các vấn đề khác tại PPMU:

Về năng lực cán bộ PPMU Quảng Bình:

Một cán bộ phụ trách công tác giải phóng mặt bằng (Tái định cư). Cán bộ này còn kiêm luon tư vấn giám sát thi công. Cán bộ này chưa được tham gia lớp tập huấn nào về chính sách an toàn

Một cán bộ khác được phân công phụ trách về giới và Môi trường. Cán bộ này cũng chưa được tập huấn về chính sách an toàn, (giới và môi trường)

Họ và tên

Vị trí đảm nhiệm

Số điện thoại

Email

Tập huấn CSAN

Lê Đình Thông

Tái định cư

0913295080

ledinhthong@gmail.com

Chưa

Trần Mạnh Chung

Giới và Môi trường

0913452112

Tranchungtl2009@gmail.com

Chưa

Trước đây, PPMU đã có cử cán bộ đi tập huấn chính sách an toàn do CPO tổ chức, nhưng sau đó cán bộ đó về làm việc tại phòng kế hoạch

Việc lưu trữ văn bản giấy tờ: được cán bộ chuyên trách làm tốt, tuy nhiên vẫn còn thiếu toàn bộ biên bản tham vấn cộng đồng và danh sách những người dân tham gia các cuộc họp tham vấn. Hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của công trình hồ Phú Vinh hiện đang được lưu trữ tương đối đầy tại PPMU và Trung tâm Phát triển Quý đất.

3.2. Giới và dân tộc thiểu số

3.2.1. Thực trạng về giới

GAP đã được thực hiện, một số chỉ số bước đầu đã có kết quả thực hiện, cụ thể:

a) Kết quả 1: Nâng cao an toàn đập, cải thiện điều kiện thủy lợi.

1) Các chỉ số đã đạt:

Qua rà soát báo cáo của Nhà thầu và qua quan sát hiện trưởng, phỏng vấn Chỉ huy trưởng công trình cho thấy nhà thầu không thuê lao động trẻ em. Thực tế khảo sát không thấy có trẻ em tham gia lao động và trong hợp đồng thi công giữa nhà thầu và Ban QLDA cũng đã đề cập đến điều khoản này.

Lao động phổ thông địa phương: được nhà thầu ưu tiên sử dụng, tỷ lệ lao động phổ thông là người địa phương đạt trên 30%.

Tất cả các TDA Lao động nam và nữ sẽ nhận được tiền công lao động như nhau cho cùng một loại công việc; Tiền công giao động từ 180-280 nghìn/ngày, chưa bao gồm tiền ăn trưa. Tuỳ từng mức độ công việc khác nhau mà mức lương sẽ khác nhau.

Phụ nữ thường được bố trí vào những công việc phù hợp hơn như trồng cỏ, dọn dep vệ sinh, làm phụ hồ. Nam giới làm những việc nặng hơn như khuôn vác, đào rãnh thoát nước, thợ xây dựng chính.

Đã có tuyển lao động là các hộ bị ảnh hưởng được tham gia lao động phổ thông. Những hộ gia đình bị ảnh hưởng ngay gần khu hồ đập nếu có nhu cầu lao động phổ thông thường được các nhà thầu tuyển dụng. Nhà thầu thông báo tuyển lao động với trưởng thôn, UBND xã/phường.

Nhà thầu đã tổ chức tập huấn cho công nhân về chính sách an toàn lao động.

Nhà thầu đã cung cấp bao cao su miễn phí miễn phí cho công nhân tại lán trại. Bao cao su được để sẵn và phát miễn phí cho công nhân (có ảnh chụp).

2) Các chỉ số chưa đạt/chưa thực hiện:

Nhà thầu chưa tổ chức truyền thông về phòng chống HIV/AIDS và các bệnh lây qua đường tình dục, cũng như phòng chống buôn bán người

Nguyên nhân: Chưa chuẩn bị được hợp đồng với các cơ quan liên quan

Dự định: sẽ tổ chức truyền thông vào Quý 4/2019

– Chưa phối hợp với Hội phụ nữ, trưởng thôn để tổ chức truyền thông phòng chống HIV/AIDS và Phòng chống buôn bán người cho người dân của xã Thuận Đức và Phường Đồng Sơn trong vùng dự án.

Chương trình giảm thiểu nguy cơ trong quá trình xây dựng:

– Chưa thực hiện: PMU và nhà thầu sẽ phối hợp chặt chẽ với các dịch vụ y tế ở xã, huyện để triển khai các chương trình nâng cao nhận thức, đào tạo, phòng, chuẩn đoán và điều trị bệnh cho người lao động.

– Chưa thực hiện: Tư vấn miễn phí và khuyến khích người lao động xét nghiệm HIV để đảm bảo rằng tất cả họ biết về tình trạng sức khỏe của mình.

– Chưa thực hiện: Hỗ trợ tiếp cận dịch vụ y tế và động viên những người nhiễm HIV thừa nhận họ đã nhiễm HIV.

Tuy nhiên về phía các nhà thầu cũng đã tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho các công nhân viên và cũng đã có tư vấn cho các cán bộ công nhân viên, lao động tìm đến trạm y tế xã khi cần thiết cần được tư vấn. Tại các nhà thầu chưa có cán bộ chuyên trách, kinh nghiệm tập huấn, truyền thông về phòng chống HIV/AIDS, các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

b) Kết quả 4: Quản lý dự án.

Ban quản lý dự án có 26 người, trong đó có 5 nữ, chiếm 19,2%.

Chưa thực hiện: Đào tạo/tập huấn nâng cao nhận thức về Giới sẽ được cung cấp cho nhân viên Ban QLDA, các tổ chức địa phương và các nhà thầu.

3.2.2. Về dân tộc thiểu số

Không có dân tộc thiểu số trong vòng dự án.

a) Nguyên nhân chưa thực hiện GAP:

– Tại tất cả các tiểu dự án khảo sát đêu có cán bộ được phân công nhiệm vụ về chính sách an toàn xã hội. Tuy nhiên lại chưa được đào tạo, tập huấn các chính sách an toàn của WB.

– Chưa có kinh nghiệm thực hiện các dự án của nhà tài trợ nên chưa biết thực hiện như thế nào. Chưa biết thu thập số liệu và viết báo cáo Giám sát thực hiện Kế hoạch hành động giới (GAP).

– Tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án (PIS) chưa hỗ trợ PPMU trong việc hướng dẫn cho cán bộ chuyên trách của PPMU trong việc thực hiện GAP.

– Về phía các ban gặp khó khăn về vốn đối ứng vượt trần nợ công do vậy cần phải xin ý kiến của tỉnh để xin thêm vốn để triển khai. Tiến hành lồng ghép các hoạt động, tận dụng các nguồn lực sẵn có của địa phương.

3.2.3. Các vấn đề xã hội khác

Qua thực tế khảo sát tại hiện trường và phỏng vấn một số hộ dân, người lao động tư vấn nhận thấy còn một số tồn đọng:

– Một số nhà thầu chưa có đường dây nóng/số điện thoại liên quan tới công tác tư vấn chăm sóc, sức khoẻ, khám chữa bệnh cho các cán bộ/công nhân viên, người lao động.

– Các lao động phần nhiều chưa được tập huấn về phòng chống HIV/AIDS, STIs.

– Một số lao động đang làm việc ngăn hạn chưa có hợp đồng, cũng như chưa được đóng bảo hiểm theo quy định (đa số là lao động địa phương).

– Tại khu lán trại chỉ mới có một nhà vệ sinh chung cho cả nam và nữ (tuy nhiên số công nhân ở lại công trường rất ít, chỉ có 03 người/lán và 100% là nam giới. Phụ nữ chỉ đến làm việc ban ngày rồi về nhà.

3.3. Một số kiến nghị

a) Về phía Ban QLDA

– Thu thập và lưu giữ toàn bộ Biên bản tham vấn cộng đồng và danh sách những người tham dự tại PPMU

– Phối hợp chặt chẽ hơn với Trung tâm phát triển Quỹ đất và yêu cầu họ đưa bổ sung đầy đủ biên bản tham vấn cộng đồng và danh sách người tham gia của tất cả các cuộc họp tham vấn cộng đồng vào Phụ lục báo cáo

– PPMU có công văn yêu cầu CPO gửi các Mẫu báo cáo cần thiết để thực hiện báo cáo GAP, cũng như yêu cầu chuyên gia giới, chuyên gia TĐC của PIS tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ phụ trách chính sách an toàn, bao gồm Tái định cư, giới và Môi trường và xã hội. Tư vấn PIS cần hướng dẫn cho cán bộ PPMU cách thức thu thập thông tin và viết báo cáo về Tái định cư, giới và xã hội theo tháng, quý…

– PPMU hạn chế điều động cán bộ phụ trách về tái định cư và giới sang các bộ phận khác, nhằm đảm bảo các cán bộ này có thời gian liên tục đảm nhiệm công việc và không bị xáo trộn nhân sự, dẫn đến người mới đến lại không có kinh nghiệm….

– Ban QLDA cũng cần đưa ra công văn/ thông báo với các bên liên quan cùng phối hợp với các nhà thầu, chính quyền địa phương thực hiện các chỉ số như đã đề cập trong GAP

PPMU cần phối hợp với nhà thầu, UBND xã (cán bộ văn hóa, Hội phụ nữ, trưởng thôn, tổ trưởng dân cư để lồng ghép hoạt đồng truyền thông phòng chống HIV/AIDs, phòng chống buôn bán người vào nội dung sinh hoạt thôn, tổ dân phố và hội phụ nữ, tổ chức truyền thông lồng ghép qua hệ thống loa đài của xã/phường.

Theo thông tin, ở một số hồ đập người dân sẽ hiến đất, WB không khuyến khích người dân hiến đất, nhưng nếu có người dân tự nguyện hiến đất, PPMU phối hợp với Trung tâm phát triển Quý đất để hướng dẫn các hộ gia đình có Biên bản hiến đất theo đúng mẫu quy định của WB, phải có chữ ký của cả vợ và chồng và các thành viên khác trên 18 tuổi, nhằm đảm bảo sự đồng thuận trong gia đình và hạn chế có mâu thuẩn tranh chấp sau này. Các biên bản hiến đất sẽ được lưu lại UBND xã, PPMU và Trung tâm phát triển Quý đất

b) Về phía các nhà thầu

– Cũng cần phải rà soát lại việc ký hợp đồng lao động với tất cả các lao động, đặc biệt là lao động địa phương ngắn hạn, nhằm đảm bảo tuân tủ theo đúng Luật lao động quy định

– Nhà thầu cần có sự kết nối, thông báo tuyển dụng đến với chính quyền địa phương sở tại, với trưởng thôn, chi hội phụ nữ các thôn bằng văn bản về nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông, lao động nữ, lao động là các hộ BAH….

– Tại các Lán trại của nhà thầu tiếp tục đảm bảo an toàn, sạch sẽ cho các công nhân. Tủ thuốc cố định và di động cũng cần phải có trong các nhà thầu. Trong tủ thuốc ngoài các loại thuốc thiết yếu, bông băng cũng cần phải có bao cao su sẵn có được đặt trong đó. Cân nhắc di dời các thùng dầu ra xa khỏi lán trại, nhằm đảm bảo an toàn cho công nhân ở lại lán trại

– Nhà thầu cũng cần phải có số điện thoại, đường dây nóng của trạm y tế xã, của bệnh viện đa khoa Đồng Hớp về tư vấn về chăm sóc sức khoẻ cho các cán bộ công nhân viên, người lao động và số điện thoại và địa chỉ của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh nhằm thông báo cho công nhân về chính sách xét nghiệm máu phát hiện HIV miễn phí cũng như chính sách điều trị thuốc AVR theo Bảo hiểm y tế cho công nhân khi họ có nhu cầu. Số điện thoại, địa chỉ bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng cần dán ngay tại lán trại, nhà điều hành của đơn vị thi công và phát cho công nhân nếu họ yêu cầu

4. VỀ MÔI TRƯỜNG

4.1 Tình hình thực hiện

Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Bình bao gồm:

– Tiểu dự án 1: Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Phú Vinh, tỉnh Quảng Bình (TDA năm 1).

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được UBND tỉnh phê duyệt.

+ Hiện tại nhà thầu thi công: Liên danh công ty TNHH XD Minh Hà – Công ty CP đầu tư và xây dựng Tiến Đạt đang triển khai thi công hồ Phú Vinh. Các hạng mục cơ bản đã hoàn thành: Cống lấy nước và các hạng mục tràn phụ, đập tả phụ, đập tả hữu, nhà vận hành tràn chính. Nhà thầu đang tập trung thi công đập chính: Tường chắn sóng, Bê tông áp mái Thượng lưu.

+ Báo cáo định kỳ hàng tuần của TVGS thi công về việc tuân thủ an toàn môi trường: TVGS đã lập báo cáo hàng tuần về tuân thủ an toàn môi trường.

+ Quan trắc môi trường định kỳ: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường – Sở tài nguyên môi trường Quảng Bình đã lập Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ 6 tháng cuối năm 2018 và Báo cáo Quan trắc môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2019.

à Kết quả các kỳ quan trắc: Đối với tiếng ồn, Môi trường không khí xung quanh, môi trường nước mặt, đều nằm trong giới hạn cho phép.

– Tiểu dự án 2: Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn các hồ chứa nước tỉnh Quảng Bình (9 hồ chứa).

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được phê duyệt của UBND tỉnh Số 995/QĐ-UBND ngày 21/03/2019.

+ Giám sát môi trường định kỳ được ghép vào gói Giám sát thi công theo QĐ phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 1431/QĐ-UBND ngày 25/4/2019.

+ Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và quan trắc môi trường được ký giữa Ban QLDA ĐTXD ngành NN và PTNT Quảng Bình với Liên danh: Công ty CP tư vấn Xây dựng thủy lợi Hà Tĩnh – Công ty CP tư vấn thiết kế Xây dựng Phúc Thành – Công ty TNHH tài nguyên và môi trường Minh Hoàng ký ngày 16/08/2019.

+ Gói thầu: Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Thanh Sơn, Vũng Mồ, Đập Làng đã ký HĐ ngày 26/8/2019, đã bàn giao mặt bằng thi công ngày 28/8/2019, đang chờ hết mùa mưa sẽ triển khai thi công.

4.2 Công tác tổ chức và nhân sự giám sát an toàn môi trường

Cơ cấu tổ chức và nhân sự về công tác môi trường:

+ PPMU: Có 1 cán bộ được phân công phụ trách về Giới và Môi trường. Tuy nhiên cán bộ này chưa được tập huấn về chính sách an toàn nói chung và về môi trường nói riêng.

+ Nhà thầu thi công hồ Phú Vinh: Liên danh công ty TNHH XD Minh Hà – Công ty CP đầu tư và xây dựng Tiến Đạt có 1 cán bộ phụ trách về an toàn môi trường.

+ Tư vấn giám sát: Ban QLDA ĐTXD ngành NN và PTNT Quảng Bình: Có 1 cán bộ phụ trách về an toàn môi trường, tuy nhiên cán bộ này cũng chưa được tập huấn về an toàn môi trường.

4.3 Một số tồn tại cần khắc phục và khuyến nghị của đoàn TVGS (ISC).

Tư vấn Giám sát độc lập bên thứ 3, bao gồm cả kiểm toán nội bộ (ISC) đã tiến hành đi thực địa tại hồ Phú Vinh tại xã Thuận Đức và phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã phát hiện như sau:

TT

Phát hiện

Khuyến nghị

1

Tổ chức nhân lực và tập huấn về an toàn môi trường:

– Cán bộ phụ trách về công tác an toàn môi trường và vệ sinh lao động của nhà thầu và giám sát thi công không có mặt thường xuyên trên công trường.

– Nhà thầu chưa tập huấn về an toàn môi trường và vệ sinh trên công trường thi công cho công nhân.

– Công nhân làm việc trên công trường chưa trang bị bảo hộ lao động (Mũ, giầy, găng tay)

– PPMU cần kiểm tra và yêu cầu tư vấn giám sát và nhà thầu thi công phải bố trí cán bộ chuyên trách về công tác an toàn môi trường và vệ sinh lao động thường xuyên có mặt tại công trường để đảm bảo công tác kiểm tra và giám sát nhà thầu tuân thủ các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường trong suốt quá trình thi công.

– Nhà thầu cần tổ chức tập huấn về công tác an toàn cho toàn bộ công nhân trước khi được tham gia thi công. Tư vấn giám sát cần kiểm tra đầy đủ và đảm bảo công nhân đã được tập huấn mới được tham gia thi công trên công trường.

– TVGS yêu cầu nhà thầu thi công tuân thủ các công tác an toàn cho công nhân, trang bị đầy đủ: Giầy, mũ, găng tay khi làm việc. Kiên quyết khi kiểm tra công nhân không trang bị các bảo hộ lao động thì cho dừng thi công để khắc phục.

2

Hầu hết các giấy tờ kiểm định các thiết bị đang tham gia thi công của nhà thầu đã hết hạn.

– BQL và TVGS yêu cầu nhà thầu thi công kiểm định lại toàn bộ các máy móc thiết bị thi công trên công trường. Những máy móc thiết bị nào không có đăng kiểm hoặc đã hết hạn cần phải dừng không cho thi công trên công trường.

3

Nhà thầu có sổ nhật ký thi công nhưng chưa cập nhật đến vấn đề môi trường

Nhật ký thi công của nhà thầu và tư vấn giám sát ngoài các thông tin về tiến độ thi công, các công việc triển khai trong ngày, cần bổ sung các thông tin đến việc sử dụng các thiết máy móc, nhân lực, và các vấn đề môi trường phát sinh hàng ngày.

4

Biển cảnh báo, nội quy, quy định về ứng xử, vệ sinh môi trường, an toàn lao động… trong khu lán trại, công trường chưa có

Tại khu công trường và khu lán trại công nhân, nhà thầu cần bổ sung các biển báo về quy định ứng xử, biển báo an toàn lao động, biển báo vệ sinh môi trường,…

5

Rác thải nguy hại: Các chất thải nguy hại như thùng chứa dầu, dầu thải,… chưa được thu gom theo đúng quy định

– Tại khu công trường và khu lán trại công nhân, nhà thầu cần trang bị ít nhất mỗi nơi 01 thùng chứa chất thải nguy hại (có nhãn, có nắp đạy)

– Bố trí ít nhất 01 vị trí để tập kết các chất thải nguy hại. Vị trí tập kết này phải được xây dựng theo đúng quy định (có mái che, nền chống thấm và có biển báo,…)

6

Công tác an toàn điện: một phần phạm vị đập có đường điện 500KV Bắc Nam đi qua.

PPMU và TVGS cùng nhà thầu thi công kiểm qua thường xuyên trong quá trình thi công, đảm bảo thi công trong hành lang an toàn lưới điện.

5. CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN PPMU ĐĂNG BÀI, CẬP NHẬT HÌNH ẢNH LÊN TRANG WEB iscwb8.com.vn

Đoàn Giám sát ISC dã hướng dẫn cho anh Lê Đức Thiện – Cán bộ kỹ thuật của PPMU Quảng Bình về công tác đăng bài, cập nhật tình hình tiểu dự án lên trang Web: iscwb8.com.vn.

Trong quá trình triển khai thực hiện, cán bộ kỹ thuật PPMU chụp ảnh hiện trường các dự án đang thi công để cập nhật lên website để các bên liên quan có thể khai thác và đánh giá được tiến độ cũng như chất lượng thi công của các công trình. Theo quy định cứ 3 tháng một lần các PPMU sẽ phải đăng tải các hình ảnh thi công, bài viết và bảng biểu (theo mẫu) trong đó có điền đầy đủ các thông tin.