Báo cáo nhanh Bình Định

Đoàn tư vấn ISC làm việc với PPMU Bình Định

KẾT QUẢ GIÁM SÁT DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8), TỈNH BÌNH ĐỊNH

Thực hiện: Tư vấn Giám sát độc lập bên thứ 3, bao gồm cả kiểm toán nội bộ (ISC)

(Kèm theo Văn bản số 1309/CPO-WB8 ngày 23/10/2019 của Ban CPO)

1. GIÁM SÁT THỰC HIỆN DỰ ÁN

1.1. Thông tin chung

Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ WB8 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015. Theo đó, tỉnh Bình Định được đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp 16 hồ chứa, với Tổng mức đầu tư: 12,65 triệu USD, tương đương 284,625 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay từ Ngân hàng Thế giới 11,99 triệu USD (tương đương 269,775 tỷ đồng) và vốn đối ứng là 0,66 triệu USD (tương đương 14,850 tỷ đồng), tỷ giá áp dụng 1USD = 22.500 VNĐ.

Tỷ lệ vay lại của tỉnh 25% (tương đương với 67,5 tỷ đồng) theo thông báo của Bộ Tài chính tại văn bản số 18955/BTC-QLC ngày 21/12/2015

Thỏa thuận vay lại giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và Bộ Tài chính ký ngày 25/01/2018.

1.2. Cơ cấu tổ chức của PPMU

Ban quản lý dự án đã có cơ cấu tổ chức với đầy đủ các bộ phận chuyên trách.

1.3. Thiết kế, thi công

a) Thực trạng

Tỉnh Bình Định có 02 Tiểu Dự án thuộc Dự án WB8:

– Tiểu Dự án 1: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập hồ chứa nước Thạch Bàn. Hiện trạng đã thi công xong và bàn giao đưa vào sử dụng.

Tiểu Dự án 2: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập cho 15 hồ chứa (có 2 hồ chỉ đưa vào danh mục). Hiện trạng có 08 hồ đang triển khai thi công, có 05 hồ đang đấu thầu xây lắp và 02 hồ tiềm năng đang lập FS .

b) Hồ sơ thiết kế:

Qua kiểm tra báo cáo ATĐ và báo cáo FS đồng thời kiểm tra hồ sơ thiết kế của 02 hồ đang thi công là hồ chứa nước Kim Sơn và hồ chứa nước Mỹ Đức, ISC có một số nhận xét như sau:

Diện tích lưu vực của các hồ chứa trong báo cáo ATĐ và FS là không khớp nhau. Phần mô tả đánh giá hiện trạng từng hồ: có bảng tổng hợp danh sách các hồ khảo sát nhưng đi vào chi tiết thì có hồ có hồ không, đặc biệt không có bất cứ hình ảnh hiện trạng nào trong báo cáo ATĐ.

(1) Hồ Kim Sơn:

– Trong báo cáo an toàn đập không thấy mô tả hiện trạng hồ Kim Sơn, nhưng báo cáo kiểm tra an toàn đập lại thấy có.

– Tràn hiện trạng của hồ có dạng thực dụng dạng thấp. Mực nước lũ WB (0,01%) sau khi tính toán điều tiết lũ là 41,16m, cao trình tường chắn sóng làm mới là 41,30m, cao độ mặt cầu công tác là 41,0m (chưa kể cao độ đáy dầm còn thấp hơn nữa) và không nâng cấp sửa chữa tràn xả lũ. Qua kiểm tra phần thuỷ lực không thấy tư vấn tính toán đánh giá liệu đường mặt nước trên tràn có bị ảnh hưởng bởi cầu công tác hay không, nếu ảnh hưởng thì mực nước dâng lên bao nhiêu? Có tràn qua mặt cầu công tác không, nếu tràn qua thì coi như tràn qua mặt đập.

– Ngay dưới hạ lưu đập Kim Sơn là trung tâm xã Ân Nghĩa, tất cả các khoang tràn đều lắp van phẳng để tăng thêm dung tích vào mùa khô (vận hành van bằng thủ công, bộ phận nâng hạ là vit me). Cần kiểm tra xem hành trình lớn nhất của cửa van là bao nhiêu, khi mở hết cỡ thì cao trình đáy cửa van có ảnh hưởng đến khả năng tháo không? Phần này trong báo cáo an toàn đập phải có để khuyến cáo cho tư vấn lập FS. Cần đặc biệt lưu tâm đến vấn đề về quy trình vận hành, cán bộ kỹ thuật vận hành và số liệu các trạm quan trắc mưa của hồ.

(2) Hồ Mỹ Đức

-Trong báo cáo an toàn đập có mô tả hiện trạng hồ Mỹ Đức, nhưng báo cáo kiểm tra an toàn đập lại không thấy có.

– Có sự khác nhau khá lớn giữa lưu lượng đỉnh lũ ứng với các tần suất:

STT

Hồ chứa

Báo cáo FS

Thuyết minh TKTC

Q0,01%

Q0,5%

Q1,5%

Q0,01%

Q0,5%

Q1,5%

1

Mỹ Đức

576

348

275

676,8

418,1

335

Các giá trị lưu lượng đỉnh lũ tăng so với cũ gần 20% điều này được phê duyệt hay điều chỉnh theo quyết định nào và tại sao lưu lượng thay đổi, các thông số tràn không thay đổi mà mực nước lũ lại không thay đổi.

– Tràn hiện trạng của hồ có dạng đỉnh rộng. Mực nước lũ WB (0,01%) sau khi tính toán điều tiết lũ là 24,18m, cao trình tường chắn sóng là 24,30m. Tư vấn chưa thấy tính toán thuỷ lực kiểm tra xem liệu dầm cầu có ảnh hưởng đền mực nước và khả năng tháo của tràn.

– Trong thân đập có lớp đất 2 với hệ số thấm K>10-4cm/s, trong báo cáo an toàn đập cũng nêu rõ: Đập thấm gần chân mái hạ lưu, thấm thành dòng mạnh, xuất hiện nhiều mạch đùn, mạch sủi nước chảy thành dòng. Trong biện pháp chống thấm tư vấn có dùng tường nghiêng và chân khay chống thấm thượng lưu, tuy nhiên chân khay lại không cắm qua lớp 2.

c) Công tác thi công ngoài hiện trường:

Tư vấn ISC đã tiến hành kiểm tra hiện trường Hồ Kim Sơn và Hồ Mỹ Đức thuộc tiểu dự án năm 2 của tỉnh Bình Định, có một số nội dung sau:

(1) Hồ Kim Sơn: – Hiện nay đã thi công gần xong hạng mục giá cố mái thượng lưu, cống lấy nước, chưa tiến hành thi công mái hạ lưu và đỉnh đập. Khối lượng ước đạt khoảng 60%. Tại thời điểm kiểm tra, do đang trong thời kỳ mưa bão nên đơn vị thi công đã rút hết nhân công và máy móc khỏi công trường.

– Về hồ sơ quản lý chất lượng: Chưa cung cấp được.

(2) Hồ Mỹ Đức: Hiện nay đã thi công gần xong hạng mục gia cố mái thượng lưu, cống lấy nước, chưa tiến hành thi công mái hạ lưu và đỉnh đập. Khối lượng ước đạt khoảng 60%. Tại thời điểm kiểm tra đã phát hiện một số vi phạm như sau:

– Tại thời điểm đoàn ISC đi kiểm tra, nhà thầu thi công đang tiến hành cho thi công đổ bê tông đại trà tấm bê tông bảo vệ mái thượng lưu đập (trong 1h đếm được 3 xe vận chuyển bê tông loại 6m3/xe vào đổ và công việc còn được tiếp tục khi đoàn ra về), tuy nhiên tư vấn giám sát cũng như cán bộ kỹ thuật của Ban QLDA không ai có mặt tại hiện trường. Đoàn giám sát có yêu cầu được xem các viên mẫu bê tông để dùng thí nghiệm nén cho đợt đổ nhưng được trả lời là không lấy mà cũng không có cán bộ kỹ thuật của phòng thí nghiệm tại hiện trường.

– Theo thiết kế được duyệt, cơ đập thượng lưu được lát bằng đá lát khan nhưng nhà thầu thi công lại chuyển thành đổ bê tông.

– Các tấm bê tông bảo vệ mái có kích thước 2x2m và giữa chúng là khe lún, tuy nhiên khi kiểm tra rất nhiều tấm đổ liền, cũng có hỏi đơn vị thi công thì được trả lời là nhiều khi do công nhân sơ xuất. Vậy công tác giám sát chất lượng đã không được thực hiện.

– Tại khu vực công trường không có biển báo, không có bảng tiến độ thi công chi tiết, nhiều công nhân thiêu đồ bảo hộ lao động (mũ, giày, găng tay..)

Về hồ sơ quản lý chất lượng:

– Thiếu rất nhiều các kết quả thí nghiệm, chứng chỉ xuất xứ vật liệu đầu vào.

– Hiện nay đã chuyển sang thi công lát mái tấm bê tông tuy nhiên không có bất cứ biên bản nghiệm thu đất đắp nào (theo từng lớp).

– Không có biên bản nghiệm thu hoàn thành hố móng cống lấy nước để cho phép chuyển giai đoạn thi công, không có bất cứ biên bản nghiệm thu phần bê tông cống lấy nước. Biên bản nghiệm thu thiết bị cơ khí lại ghi là lớp đắp dày 20cm đảm bảo đúng theo kích thước thiết kế…

1.4. Đấu thầu và giải ngân các hợp đồng

1.3.1. Thực trạng

a) Đấu thầu:

Tiểu dự án 1: Tổng số có 9 gói thầu, trong đó:

– Tư vấn: Đã thực hiện xong 7/7 gói thầu.

– Xây lắp: Đã trao thầu xong toàn bộ 2/2 gói thầu (gồm gói thầu thi công xây lắp hồ Thạch Bàn và khảo sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ). Gói thầu thi công xây lắp hồ Thạch Bàn đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng tháng 7/2019.

Tiểu dự án 2: Tổng số có 13 gói thầu, trong đó:

– Tư vấn: Đã thực hiện xong 10/10 gói thầu.

– Xây lắp: Đã trao thầu xong 2/3 gói thầu (đang tổ chức lưa chọn nhà thầu xây lắp gói thầu gồm 5 hồ: An Tường, Núi Miếu, Trinh Vân, Suối rùn và Hưng Long).

b) Giải ngân:

Giá trị giải ngân khoảng 88,396 tỷ đồng/Tổng giá hợp đồng 152,401 tỷ đồng. Trong đó:

– Tư vấn: Giải ngân với giá trị là 21,657 tỷ đồng.

– Xây lắp: Giải ngân với giá trị là 66,739 tỷ đồng.

1.3.2. Một số phát hiện

a) Đấu thầu

– Công tác tập hợp hồ sơ từng đối đầy đủ, các tài liệu pháp lý liên quan đến quán trình lựa chọn nhà thầu được đóng kèm theo báo cáo xét thầu.

– Hồ sơ mời thầu một số gói thầu (gói thầu xây lắp TDA 2) thiếu chữ ký của Chủ đầu tư, bên mời thầu

– Có quyết định thành lập Tổ chuyên gia có 5 người và đầy đủ chứng chỉ hành nghề.

– Kiểm tra hồ sơ gói thầu số 4 (C1-BD-GĐ2-CS4) Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị 15 hồ chứa nước – TDA2:

+ Về HSMT mục yêu cầu về nhân sự tham gia giám sát: thiếu nhân sự giám sát về cơ khí.

+ Về HSDT của nhà thầu Công ty TNHH Thiên Ân có kê khai các nhân sự tham gia theo mẫu biểu nhưng thiếu tài liệu chứng minh thể hiện của nhân sự đó thực hiện hợp đồng có tính chất tương tự (quyết định phân công nhiệm vụ thực hiện trong hợp đồng kê khai).

– Kiểm tra hồ sơ gói thầu thi công xây lắp (C1-BD-GĐ2-W2): Thi công xây dựng 05 hồ chứa nước (gồm 2 lô: Lô 01: Hồ Hóc Tranh, Kim Sơn và Mỹ Đức; Lô 02: Đá Bàn, Giao Hội):

+Thời gian thực hiện các bước trong quá trình lựa chọn nhà thầu là không phù hợp với quy định của pháp luật đấu thầu. Ngày phát hành HSMT ngày 2/1/2019, ngày phê duyệt dự toán giá gói thầu ngày 21/1/2019.

+ HSMT tiêu chí đánh giá thấp so với yêu cầu quy định trong pháp luật đấu thầu:

Ø Tiêu chí về hợp đồng tương tự có giá trị yêu cầu của hợp đồng tương tự thấp so với yêu cầu:

Lô 1: Tiêu chí HSMT là gồm 2 HĐ tương tự và mỗi HĐ có giá trị 9,2 tỷ (2*9,2=18,4 tỷ đồng) thấp hơn 0,5*giá gói thầu của lô 1 (0,5*42,542=21,2 tỷ đồng)

Lô 2: Tiêu chí HSMT là gồm 1 HĐ tương tự có giá trị 12,8 tỷ đồng thấp hơn 0,5*giá gói thầu của lô 1 (0,5*38,745=19,3 tỷ đồng)

Ø Tiêu chí về nhân sự: Thiếu cán bộ kỹ thuật phụ trách về cơ khí của cả 2 lô:

+ HSDT của nhà thầu Lô 1: Liên danh công ty TNHH Tín Nghĩa, công ty TNHH Hồng Quân và công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Tường Duy thiếu cán bộ kỹ thuật về trắc đạt (có chuyên môn về địa chất) và cơ khí. Lô 2: HSDT của Công ty TNHH Hồng Quân có 1 hợp đồng tương tự số 14/2018/BQL-HDXL, ngày 12/02/2018, giá trị 12,804 tỷ có ngày hoàn thành dự kiến 30/11/2018, thiếu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng hoặc xác nhận của chủ đầu tư đã hoàn thành cơ bản các hạng mục có tính chất tương tự của gói thầu đang xét. Thiếu cán bộ kỹ thuật về cơ khí.

Kiến nghị:

Để tạo điều kiện cho các nhà thầu địa phương tham gia có thể có thể yêu cầu giá trị phần công việc xây lắp của hợp đồng tương tự trong khoảng 50%-70% giá trị phần công việc xây lắp của gói thầu đang xét nhưng cũng không nên thấp quá sợ ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng cuả công trình.

– Để làm tốt công tác đấu thầu cần: Rà soát và kiểm tra cẩn thận từng khâu trong quá trình lựa chọn nhà thầu để vừa đảm bảo tiến độ thi công cũng như chất lượng công trình.

– Nhà thầu cần tuân thủ đúng các cam kết và biện pháp đảm bảo ATLĐ và VSMT như trong Hồ sơ đề xuất.

– Chủ đầu tư cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

b) Giải ngân:

– Quản lý chi phí đầu tư trong quá trình xây dựng: Cơ bản tuân thủ và đảm bảo các quy định hiện hành. Tuy nhiên với các gói thầu xây lắp do đẩy nhanh tiến độ nên đang thiếu nguồn vốn vay khoảng 82 tỷ dẫn đến nhà thầu làm nhưng không được nghiệm và thanh toán.

2. KIỂM TOÁN NỘI BỘ

2.1. Thực trạng

Tổng giá trị giải ngân lũy kế đến hết quý 3 năm 2019 là 54.326 triệu đồng.

Cơ cấu tổ chức kế toán bao gồm 01 kế toán trưởng và thủ quỹ, kế toán viên.

Hệ thống Báo cáo tài chính và sổ sách kế toán đầy đủ theo quy định.

2.2. Phát hiện, nguyên nhân, giải pháp xử lý

a) Quản lý hồ sơ thanh toán cho nhà thầu:

Phát hiện:

– Một số gói thầu đã nghiệm thu thanh thoán khối lượng hoàn theo tiến độ nhưng chưa thanh toán hết cho nhà thầu theo quy định trong hợp đồng.

– Đồng thời, trong quá trình thanh toán Ban quản lý đã không yêu cầu nhà thầu lập phiếu Đề nghị thanh toán. Do vậy, việc thanh toán cho nhà thầu theo nguồn vốn của BQL, số tiền thu hồi tạm ứng chưa theo đúng điều khoản quy định tại hợp đồng, cụ thể:

+ Hợp đồng thi công xây dựng số 24/2019/BQL/HDXL ngày 01 tháng 3 năm 2019 giữa Ban quản lý dự án nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định với liên doanh Công ty xây dựng Tín Nghĩa, Công ty TNHH xây dựng Hồng Châu và Công ty TNHH đầu tư xây dựng Tường Duy: về gói thầu số 12 (C1-BD-GD2-W2); nội dung thi công xây dựng năm hồ chứa nước gồm 2 lô lô 1: hồ Hóc Tranh, Kim Sơn và Mỹ Đức lô 2: Đá Bàn, Giao Hội.

+ Trong đó, phần giá trị hợp đồng của Công ty TNHH Tường Duy là 15.625.170.000 đồng, quy định tạm ứng 30% giá trị hợp đồng tương ứng 4.687.551.000 đồng, vốn tạm ứng được thu hồi dần qua các lần thanh toán và kết thúc khi khối lượng thanh toán đạt 80% giá trị hợp đồng.

+ Việc thực hiện thanh toán tại PPMU như sau:

TT

Nội dung

Ước tính theo thỏa thuận hợp đồng

Thực hiện

Chênh lệch

1

Tạm ứng

4.688

2.722

(1.966)

2

Nghiệm thu lần 1

2.722

2.722

– Thu hồi tạm ứng

599

1.000

– Giá trị giữ lại

272

– Giá trị thanh toán lần 1

1.851

1.722

(129)

3

Nghiệm thu lần 2

1.898

1.898

– Thu hồi tạm ứng

413

1.705

– Giá trị giữ lại

193

193

– Giá trị thanh toán lần 2

1.291

(0)

(1.292)

Nguyên nhân:

– Theo BQLDA do không có nguồn vốn nên dự án giảm trừ tạm ứng của nhà thầu để phù hợp với số vốn có thể bố trí được tại thời điểm thanh toán khối lượng lần đầu.

– Nguồn vốn chưa được bố trí kịp thời theo tình hình thực hiện dự án.

Giải pháp:

– BQLDA cần làm việc với các cơ quan hữu quan để vốn được bố trí kịp thời theo nhu cầu của BQLDA, đồng thời phối hợp với nhà thầu để tìm ra và giải quyết các khó khăn trong quá trình lập hồ sơ thanh toán.

– Khi thanh toán, đề nghị nhà thầu lập Đề nghị thanh toán theo đúng quy định.

3. GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN TOÀN MÔI TRƯỜNG & XÃ HỘI

Tỉnh Bình Định có 16 hồ, trong đó:

– Tiểu dự án năm đầu: Hồ chứa nước Thạch bàn đã thi công xong và bàn giao tháng 7/2019.

– Tiểu dự án năm 2: có 13 hồ, trong đó:

+ Hiện đã thi công 8 hồ. Đảm bảo tích nước cho các hộ. Một số hồ cơ bản hoàn thành. Dự kiến đầu quý 2/2020 hoàn thành 8 hồ.

+ Còn 5 hồ đang tổ chức đấu thầu xây lắp. Dự kiến tháng 3/2020 triển khai thi công đến cuối năm 2020 là hoàn thành đảm bảo tưới và năm 2021 là thực hiện.

+2 hồ tiềm năng: Hồ Trạnh và Hồ Cây Thích đưa vào danh mục khi thực hiện dự án ban đầu. Tuy nhiên khi thực hiện lập FS đã hết vốn nên 2 hồ này chưa lập FS. Cho đến nay ban rà soát xác nhận lại là đủ thừa tiền để thực hiện 2 hồ này. Hiện đang lập FS cho 2 hồ. Dự kiến thi công 2020 và hoàn thành 2021.

àNhìn chung tiến độ hoàn thành nhanh, nhanh hơn so với mốc là 2022.

Nhân sự của PPMU:

– Về phía Ban đã có cán bộ chuyên trách thực hiện các nhiệm vụ MT – Xã hội là đồng chí Phạm Hồng Lạc Thu đã làm việc được 2 năm cho ban là cán bộ chính thức của ban. Tốt nghiệp 2016 về Môi trường – Củ nhân trường KH TN Sài Gòn

– Đã tham gia tập huấn của WB tháng 1/2018 tại Bình định về chính sách môi trường và an toàn xã hội trong 1 ngày.

– Chính sách môi trường trong đấu thầu tháng 6/2019 tại Hà Nội của WB trong 3 ngày.

– Tập huấn về chính sách tái định cư – Tháng 4/2019 Dự án Criem tại Đà Nẵng – Của ADB 2 ngày.

– Email: lacthu3110@gmail.com – 0962517025

Công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu:

– QLDA tốt.

– Các báo cáo theo yêu cầu đã được ban chuẩn bị cho đoàn ISC

3.1. Tiểu dự án năm thứ nhất

3.1.1. Thông tin – Tiến độ chung

Tiểu dự án năm 1: Sửa chữa hồ chứa nước Hồ Thạch Bàn xã Cát Sơn – huyện Phù Cát tỉnh Bình Đinh. Đã bàn giao đưa vào sử dụng tháng 7/2019.

3.1.2. Kế hoạch bồi thường, hỗ trợ tái định cư

a) Sự khác biệt giữa RAP và thực hiện

STT

Nội dung

RAP ( 6.2015)

Thực hiện[1]

Ý kiến tư vấn

1

Số hộ BAH

23 ( 98 ngừoi) ảnh hưởng trực tiếp và 355 hộ (1226 hộ) Bah gián tiếp

34 hộ và 1 tổ chức

2

Tham vấn, phỏng vấn sâu

PVS/tham vấn 13 cán bộ/cơ quan (2 cán bộ quản lý, vận hành công trình, 2 lãnh đạo địa phương, 1 cán bộ phụ trách thuỷ lợi xã, 2 cán bộ đoàn thể, 3 cơ quan quản lsy NN về NN, 6 cơ quan ban ngành khác)

Phiếu khảo sát: 123 hộ (23 hộ BAH trực tiếp và 100 hộ ảnh hưởng gián tiếp)

TLN 3 buổi

(nguồn báo cáo ESIA 6.2015)

9/4/2017

30 người, trong đó 10 nam và 20 nữ

Báo cáo RAP chưa đề cập bao nhiêu nam, nữ tham dự

3

Hộ dễ bị tổn thương BAH

2 ( 1 phụ nữ đơn thân và 1 hộ nghèo)

1 hộ Phạn Thị Kim Dung là hộ nghèo

Trong phương án bồi thường hộ này có được hỗ trợ dành cho nhóm dễ bị tổn thương?

4

Ngân sách bồi thường, hỗ trợ, TĐC

3.374.022.498 VNĐ

1.352.201.663 VNĐ

5

Diện tích thu hồi

144.504 m2

49803+ 11091

Thu hồi vĩnh viễn

1.611 (trong đó 677m2 đất vườn và 588 m2 đất trống cây hàng năm của 12 hộ dân và 346m2 đất của UBDN xã Cát Sơn quản lý)

Vĩnh viễn:

49.803

Tạm thời

142.893 đất để phục vụ các công tình phụ trợ trong qua trình thi công của dự an trong đó 132.893m2 đát trồng cây hàng năm của 11 hộ và 10.000m2 đát lúa của UBND xã

11091

đất Nông nghiệp

6

Cây cối BAH

14951 cây

6233 cây

7

Vật kiên trúc BAH

0

3

8

Hoa màu BAH

65162 m2

24345,1 m2

9

Thôn BAH

3 thôn Thạch Bàn Đông, Thạch Bàn Tây, Hội Sơn

Thạch Bàn Đông và Thạch bàn Tây

b) Các hoạt động bồi thường và tái định cư

STT

Nội dung

Thời gian

1

Phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng

28/4/2017 trong ngày

2

Thời gian kiểm đếm

5/05/2017 đến ngày 06/5/2017

3

Lập phương án bồi thường

Từ 9/5 đến 6/6/2017

4

Tham vấn về PA Bồi Thường

5

Cập nhật RAP

29/8/2017

6

Hoàn chỉnh phương án và trình phê duyệt

7/6/2017-9/6/2017

7

Thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường

10/6/2017-15/6/2017

8

Tham vấn người dân về phương án bồi thường đã duyệt

25/5/2017-14/6/2017

Niêm yết công khai phương án bối thường

9

Thời gian chi trả

21/6/2017 kết thúc trong ngày

10

GPMB

24 và 25/6/2017

c) Kế hoạch hành động giới (GAP):

Các hoạt động GAP: Đã thi công xong nhưng chưa thực hiện các hoạt động GAP

Mục tiêu

Nội dung

Thực hiện

Biện pháp

Theo báo cáo ESIA trang 185 – 188 có phụ lục kế hoạch hành động giới

Mục tiêu 1: Nâng cao an toàn đập và điều kiện tưới

30% lao động phổ thông và ưu tiên lao động nữ

Nam và nữ được trả lương như nhau với cùng 1 công việc

Nhà thầu không thuê lao động trẻ em

Tạo điều kiện cho hộ dễ bị tổn thương tham gia lao động

Mục tiêu 2: Tăng cường năg lực của phụ nữ để tận dụng lợi ích của TDA

30% phụ nữ tham gia các khoá đào tạo khuyến nông

Mục tiêu 3: Nâng cao nhận thức của người dân về các tệ nạn xã hội tiềm ẩn cho nhóm DBTT đặc biệt là phụ nữ và người DTTS

Chương trình phòng chống HVI/AIDS và buôn bán người trái phép

Tiến hành các chương trình về các biện pháp giảm thiểu dựa vào cộng đồng sẽ được phổ biến tại xã/thôn và có sự tham gia của cộng đồng và nhóm hộ DBTT

Các tài liệu và thông tin về TDA sẽ được cấp tới người dân địa phương bằng các thình thức phù hợp về ngôn ngữ, văn hoá và giới của địa phương, đặc biệt các tài liệu dịch dạng ngôn ngữ dân tộc

Chương trình phổ biến các biện pháp rủi ro trong giai đoạn xây dựng TDA

Quản lý TDA

Các hướng dẫn về giáo dục và phát triển giới sẽ được cung cấp cho các cán bộ PMU các cơ quan địa phương và nhà thầu. Tât cả các hoạt động nâng cao năng lực sẽ bao gồm sự tham gia của phụ nữ và người DTTS

d) Tài chính thực hiện theo báo cáo ESIA

Chưa thực hiện các hoạt động trong khi TDA đã thi công xong công trình.

TT

Nội dung

Chi tiết

Đơn vị

Kết quả thực hiện tính đến 10/2019

11

Các cuộc họp cho HPN (3-4 cuộc họp/thôn)

3 thôn x 1 triệu/thôn

3 triệu

Không thực hiện

12

Đào tạo cho cán bộ của thôn

2 người/thôn x 3 thôn x 500.000

3 triệu

Không thực hiện

Tổng

6 triệu

e) Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP): Không có

3.2. Các tiểu dự án 2

3.2.1. Thông tin, tiến độ chung

Tiểu dự án 2 đang triển khai thi công xây dựng 8 hồ chứa:

STT

Tên hồ

Nội dung

Tiến độ

Dự kiến bàn giao

1

Hố Cùng

Xây dựng mới tràn xả lũ và bê tông hoá đường thi công kết hợp quản lý vận hành

75% đảm bảo vượt lũ an toàn

Cuối năm 2019

2

Lỗ Môn

Gia cố chống thấm mái đập thượng lưu, xây dựng mới cống lấy nước, xây dựng mới tràn xả lũ và tbeen tông hoá đường thi công kết hợp với quản lý vận hành

96%

Cuối 2019

3

Cự Lễ

Gia cố chống thấm mái đạp thượng lưu, xây dựng mới cống lấy nước và bê tông hoá đường thi công kết hợp quản lý vận hành

85%

Cuối năm 2019

4

Mỹ Đức

Gia cố chống thấm mái đập thượng lưu, xây dựng mới cống lấy ước

75%

Cuối năm 2020

5

Kim Sơn

Gia cố chống thấm mái đập thượng lưu, xây dựng mới cống lấy nước và bê tông hoa đường thi công kết hợp quản lý vận hành

80%

Cuối năm 2020

6

Hóc Tranh

Gia cố chống thấm mái đập thượng lưu, xây dựng mới cống lấy nước, tràn xả lũ và bê tông hoá đường thi công kết hợp quản lý vận hành

65%

Cuối năm 2020

7

Đá Bàn

69%

8

Giao Hội

50%

Cuối năm 2020

– 5 hồ đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu xây lắp (An Tường, Núi Miếu, Trinh Vân, Hưng Long, Suối Rùn) dự kiến trong tháng 11/2019 hoàn thành và 2 hồ đang triển khai thực hiện lập dự án FS: 2 hồ tiềm năng hồ Hố Trạnh và hồ Cây Thích.

3.2.2. Kế hoạch bồi thường, hỗ trợ tái định cư

a) Sự khác biệt giữa RAP và thực hiện

STT

Nội dung

RAP ( 5.2018)

Thực tế tính đến tháng 10.2019[2]

Ghi chú

1

Phạm vi

13 hồ trên phạm vi 12 xã, 1 thị trấn của 5 huyện

5 hồ (Cự Lễ, Lõ Môn, Hố Cùng, Hóc Tranh, Giao Hội)

2

Số hộ BAH

306 hộ/1220 người của 13 hồ

132/5 hồ

Cự Lễ 9,

Lõ Môn 40 hộ,

Hố Cùng 11

Hóc Tranh 45 theo báo cáo giám sát nội bộ hộ hay 44 vì theo PA là 44

Giao Hội 27 hộ.

Tổng 5 hồ có 130 hộ và 1 tổ chức BAH. Ban kiểm soát lại

3

Hộ BAH đất sản xuất NN ( đất trồng cây hàng năm)

63

???

4

Hộ BAH đất Lâm nghiệp

218

???

5

Hộ BAH cây trồng trên đất

25

???

6

Số hộ BAH nặng

0

0

7

DTTS BAH

0

0

8

Di dời và tái định cư

0

0

9

Công trình công cộng

0

0

10

Công trình văn hoá di tích lịch sử

0

0

11

Hộ kinh doanh buôn bán

0

0

12

Hộ dễ bị tổn thương BAH

11 hộ nghèo

0

13

Diện tích đất thu hồi

13.1

Thu hồi vĩnh viễn

680080

35307,4

Đất thuỷ sản

582,4

Đất rừng sản xuất

621000

Đất sản xuất NN ( đất trồngc ây hàng năm)

59080

16844,3

Đất khác

17880,7

13.2

Đất thu hồi tạm thời (m2)

34810

22759,6

Đất NN (m2)

4472,73

Đất rừng sản xuất (m2)

9341

Khác (m2)

17880,7

14

Cây cối BAH (cây(

124200

19944

15

Vật kiên trúc BAH

4

16

Mồ mả

5

17

Hoa màu BAH (m2)

59080

6648

18

Tham vấn cộng đồng

230 người được tham vấn trong đó 90 người là nữ chiếm 39,1% và 3 người DTTS chiếm 1,3%

???

19

Ngân sách

13.311.372.096

1.634.958.770

b) Các hoạt động bồi thường và tái định cư

STT

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

1

Phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng

20/3/2019 đến ngày 5/3/2019

Hồ Lỗ Môn, Cữ Lễ, Hố Cùng, Giao Hội (Gói C1- BĐ- GĐ2 – W1)

Hóc Tranh (Gói C1- BĐ- GĐ2 – W2)

2

Thời gian kiểm đếm

8/4/2019 đến 25/4/2019

3

Lập phương án bồi thường

26/4/2019 đến 5/7/2019

4

Thẩm định và phê duyệt phương án bòi thường

31/5/2019 đến 16/9/2019

5

Công bố phương án

27/4 đến 4/9

6

Chi trả bồi thường

25/6 đến 18/9

7

Tái định cư và bàn giao mặt bằng

8

Trao thầu

5/12/2019

Gói C1- BĐ- GĐ2 – W1 3 hồ chứa Cữ lỄ, Lỗ Môn, và Hố Cùng

1/3/2019

Gói C1-BĐ-GĐ2- W2 5 hồ chứa ( gồm 2 lô: Lô 1 hồ Hóc Tranh, Kịm Sơn và Mỹ Đức; Lô 2 gồm Đá Bàn, Giao hội

c) Kế hoạch thực hiện các hoạt động trong báo cáo SA

Chưa thực hiện: Trong báo cáo SA đã đề cập tới 4 hoạt động như GAP, đào tạo kỹ thuật về sức khoẻ và an toàn lao động, (iii) kế hoạch sự tham gia (iv) phổ biến thông tin. Các hoạt động này chưa được triển khai và số kinh phí thực hiện cho 4 hoạt động là 1.380.000 VNĐ. Ban hiện đang gặp khó khan trong việc bố trí ngân sách và chưa rõ thực hiện các hoạt động này như thế nào.

Tài chính thực hiện GAP được đề cập trong báo cáo SA như sau:

STT

Nội dung

Đơn giá ( VNĐ)

Kết quả thực hiện

tính đến tháng 10.2019

1

Kế hoạch hành động Giới

420,000,000

Chưa thực hiện

2

Đào tạo kỹ thuật vê Sức khoẻ và an toàn lao động

120,000,000

Chưa thực hiện

3

Kế hoạch sự tham gia

600,000,000

Chưa thực hiện

4

Phổ biến thông tin

60,000,000

Chưa thực hiện

I

Tổng

1,200,000,000

II

Chi phí dự phòng 10%

120,000,000

III

Chi phí quản lý 5%

60,000,000

IV

Tổng chung

1,380,000,000

d) Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP)

Chưa thực hiện các hoạt động và tài chính thực hiện cho EMDP là 6 triệu.

STT

Nội dung

Chi tiết

Đơn giá

Kết quả thực hiện tính đến tháng 10.2019

1

Hỗ trợ truyền thônng

1 cuộc

5 triệu

Chưa thực hiện

2

Kinh phí dự phòng

20%

1 triệu

Tổng

6 triệu

3.3. Những vấn đề tồn tại và giải pháp

STT

Nội dung

Giải pháp/trách nhiệm

1. Đối với TDA năm 1 hiện đã thi công xong và bàn giao tháng 7/2019

1.1

Các hoạt động GAP cho năm 1 chưa thực hiện các chỉ số trong khi TDA đã hoàn thành xong

1.2

Xác định chính xác 1 hộ Phạm Thị Kim Dung thuộc hộ nào?. Trong báo cáo giám sát nội bộ là hộ chủ hộ là nữ nhưng trong báo cáo cập nhật RP lại là hộ nghèo.

Xem xét trong phương án bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình này không thấy có chính sách hỗ trợ riêng

1.3

Trong lập phương án bồi thường chưa có cột liên quan tới tỷ lệ mất đất sản xuất và cột đối tượng BAH thuộc nhóm dễ bị tổn thương nào. (TDA năm 1 và 2)

1.4

Biên bản kiểm đếm cũng chưa đề cập tỷ lệ mất đất và hộ có thuộc nhóm hộ dễ bị tổn thương? Cũng như còn thiếu số lượng nhân khẩu của hộ BAH (TDA năm 1 và 2)

2. Đối với TDA năm 2

2.1

Chưa thực hiện: Trong báo cáo SA đã đề cập tới 4 hoạt động như GAP, đào tạo kỹ thuật về sức khoẻ và an toàn lao động, (iii) kế hoạch sự tham gia (iv) phổ biến thông tin. Các hoạt động này chưa được triển khai và số kinh phí thực hiện cho 4 hoạt động là 1.380.000 VNĐ. Ban hiện đang gặp khó khan trong việc bố trí ngân sách và chưa rõ thực hiện các hoạt động này như thế nào.

Về phía Ban lên kế hoạch dự kiến thực hiện các hoạt động đã được đề cập trong báo cáo SA và lên kế hoạch ngân sách chi cho các hoạt động.

Trong trường hợp ngân sách chưa đủ đề bố trí thì về phía Ban cần có ý kiến đệ trình cập nhật lại các hoạt động trong SA sao cho phù hợp với thực tế của địa phương cũng như ngân sách thực hiện để tránh lãng phí và hoạt động không hiệu quả

2.2

Chưa thực hiện: Báo cáo Kế hoạch thực hiện EMDP và ngân sách thực hiện (6 triệu) về phía ban chưa triển khai

Ban QLDA cần bố trí ngân sách và thời gian thực hiện các hoạt động.

2.3

Trong các báo cáo SA, EMDP, RAP chưa đề cập rõ số thành viên tham dự, số nam, nữ, DTTS tham gia.

2.4

Trong biên bản của các báo cáo cũng chưa đề cập số lượng người tham dự, nam, nữ, DTTS

2.5

Số lượng người tham dự trong biên bản chưa trùng với số lượng tổng hợp trong báo cáo tại mục Tham vấn.

2.6

Chưa có hình ảnh tham vấn cộng đồng trong một số báo cáo

2.7

Trong biên bản cần ghi rõ những ý kiến của nam, nữ, DTTS phát biểu trong các cuộc tham vấn. Không nên ghi chung chung

2.8

Trong lập phương án bồi thường chưa có cột liên quan tới tỷ lệ mất đất sản xuất và cột đối tượng BAH thuộc nhóm dễ bị tổn thương nào. (TDA năm 1 và 2)

Ban QLDA cần bổ sung các thông tin này đối với các hồ chưa lập phương án bồi thường và điều này cần trao đổi với trung tâm phát triển quỹ đất về sự khác biệt trong chính sách giưa WB và địa phương/chính phủ

2.9

Biên bản kiểm đếm cũng chưa đề cập tỷ lệ mất đất và hộ có thuộc nhóm hộ dễ bị tổn thương? Cũng như còn thiếu số lượng nhân khẩu của hộ BAH ( TDA năm 1 và 2)

2.10

Một số hồ sơ của gói thầu còn thiếu thông báo/công văn về việc niêm yết công khai phương án bồi thường

Ban cần đôn đốc trung tâm quỹ đất thực hiện theo đúng quy định.

3. Khảo sát thực địa

3.1. Hồ Kim Sơn – xã Ân Nghĩa huyện Hoài Ân

Do vào dịp mưa bão nên công trường tạm nghỉ. Lán trại của nhà thầu không sử dụng nên rất bề bộn, mất vệ sinh. Điều này có thể nảy sinh các TNXH khi lán trại bị bỏ hoang

Ban đôn đốc các nhà thầu cần dọn dẹp lán trại để tránh tình trạng tệ nạn xã hội có thể xảy ra

Do công trường đang tạm dừng thi công nên không phỏng vấn được công nhân

Hộ dân phản ánh bụi trong quá trình thi công

Ban đôn đốc nhà thầu cần thực hiện theo đúng yêu cầu an toàn môi trường

Hộ dân có ý kiến là xã yêu cầu hộ dân tự chặt bỏ keo để đảm bảo lối đi cho xe thi công vào công trình. Có khoảng 4-5 hộ đã chặt keo trồng được 4 năm nay, mỗi hộ khoảng 20 cây và không được bồi thường.

Về phía Ban QLDA đã cho biết, xã không đồng ý việc bồi thường cho dân vì đây là đất lấn chiếm nếu bồi thường cho các hộ này thì các dự án sau rất khó triển khai

Đề nghị Ban QLDA xem xét và tuân thủ các chính sách của WB

3.2 Hồ Mỹ Đức – xã An Mỹ huyện Hoài Ân

Tủ thuốc của nhà thầu còn quá sơ sài ( chỉ có bông bang)

Tủ thuốc cần đảm bảo các đầu thuốc nhiều hơn như bao cao su hiện chỉ thấy có bông bang và lại khoá lại

Phỏng vấn Công nhân đều phản ánh chưa được đóng BHXH/Bảo hiểm y tế

Ban đôn đốc nhà thầu cần sớm đóng bảo hiểm xã hội/Y tế theo đúng qui định ( công nhân chỉ cần làm 1 tháng cũng phải đóng bảo hiểm)

Biển báo của nhà thầu bị bỏ xó do ảnh hưởng bởi bão nên bị tuột

Nhà thầu cần dựng lại biển báo

Cần quản lý việc ra vào tại công trường nghiêm ngặt hơn để tránh việc trẻ em, người địa phương đi vào công trường đang thi công dễ xảy ra tai nạn, mất mát không đáng có

Nhà thầu cần đề cử người kiểm soát ra vào công trường

Một số biển báo an toàn tại công trường không có

Bố trí các biển báo theo quy định

– Một số hộ dân nằm ngay sát với khu vực công trường đang thi công ( 7 hộ). Trong đó có 1 hộ gia đình có nhiều trẻ em nên cần lưu ý việc đảm bảo an toàn cho các hộ dân và con em họ.

– Những hộ này thuộc diện phải di dời( hộ định cư trái phép) theo yêu cầu của địa phương Tuy nhiên đến nay họ vẫn chưa di dời vì phần nhiều không có tiền đóng mua lô đất tái định cư ( 60 triệu) và xây nhà

Địa phương cần bố trí các hộ dân di dời sớm khỏi khu vực

4. Các vấn đề khác

Bao cáo tiến độ chung từ phía ban gửi ISC chưa chưa đề cập tới các hoạt động liên quan tới chính sách an toàn xã hội ( Tái định cư – GAP – EMDP – các vấn đề xã hội )

Ban QLDA cần bổ sung trong báo cáo tiến độ tiếp theo

Bao cáo giám sát nội bộ cho các TDA năm 1 và năm 2 còn thiếu nội dung thực hiện GAP, EMDP – các vấn đề khác

Ban QLDA bổ sung các thông tin còn thiếu

Kiểm tra lại số hộ BAH và tài chính đã giải ngân tại các TDA năm 2. Theo báo cáo giám sát nội bộ có 132 hộ tuy nhiên tư vấn kiểm tra các phương án có 130 hộ và 1 tổ chức BAH

Ban kiểm tra lại

Các cán bộ trung tâm quỹ đất chưa được tập huấn liên quan tới chính sách an toàn MT – XH của WB

Cần có thêm các khoá tập huấn về sự khác biệt chính sách cho các TT quỹ đất tại các huyện

4. VỀ MÔI TRƯỜNG

4.1 Tình hình thực hiện

Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Bình Định có 14 hồ chứa chia 2 tiểu dự án:

+ Tiểu dự án 1: 1 hồ chứa thạch bàn

+ Tiểu dự án 2: 13 hồ chứa trong đó 8 cái đang thi công dự kiến 03/2020 xong, 05 cái xong trong tháng 3 năm 2021.

4.2 Công tác tổ chức và nhân sự giám sát an toàn môi trường

+ PPMU: Có 1 cán bộ được phân công phụ trách về Giới và Môi trường. Cán bộ có chuyên môn, đã qua đào tạo bài bản về chuyên môn quản lý môi trường.

+ Phạm Hồng Lạc Thư – Phụ trách Môi trường (kiêm nhiệm)

+ Số điện thoại: 0962517025

+ Mail: lacthu3110@gmail.com.

4.3 Một số tồn tại cần khắc phục và khuyến nghị của đoàn TVGS (ISC).

Tư vấn Giám sát độc lập bên thứ 3, bao gồm cả kiểm toán nội bộ (ISC) đã tiến hành kiểm tra hồ sơ Dự án sửa chữa hồ chứa nước Thạch Bàn đã phát hiện như sau:

TT

Nội dung

Vấn đề tồn tại

Khuyến nghị

I

Viện nước tưới tiêu Môi trường

1

Đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo số 1437/QĐ-UBND ngày 25 tháng 04 năm 2017 (Năm 1) dự án sửa chữa hồ chứa nước Thạch Bàn

+ Dự án có 02 bãi thải. (Chưa có văn bản xác định vị trí bãi thải, tọa độ..)

+ Chưa có hình ảnh tham vấn cộng đồng dân cư

+ Kết quả phân tích mẫu Viện nước tưới tiêu và Môi trường theo nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 có hiệu lực ngày 15 tháng 02 năm 2015 đơn vị phân tích phải có chứng nhận Vimcert tuy nhiên mẫu phân tích tại thời điểm 15.3.2015 chưa có.

+ Chưa có biên bản lấy mẫu

+ Kiểm tra lại chữ ký của cộng đồng dân cư

Báo cáo đã được phê duyệt, thẩm định cần thực hiện theo đúng nội dung cam kết đã nêu báo cáo đánh giá tác động Môi trường.

II

Liên Danh IAC Việt Nam, HaLCom và Sinh Thái CICE

2

Đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo số 2833/QĐ-UBND ngày 23 tháng 08 năm 2018 dự án nâng cao an toàn đập Bình Định tại huyện An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phú Mỹ, Tây Sơn

– Đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo số 2833/QĐ-UBND ngày 23 tháng 08 năm 2018 dự án nâng cao an toàn đập Bình Định tại huyện An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phú Mỹ, Tây Sơn.

+ Có vị trí bãi thải (Chưa có văn bản xác định vị trí bãi thải, tọa độ..)

+ Phần giám sát chất lượng Môi trường, chưa có thông số và tần suất giám sát chất lượng Môi trường không khí và nước mặt.

+ Văn bản số 03/CV-UBMTTQ xã Ân Nghĩa chưa có ngày tháng, chưa có số công văn của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Bình Định

+ Công văn Tham vấn UBND, UBMTTQ chưa có số công văn, chưa có ngày tháng, chưa có số công văn của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Bình Định

+ Họp tham vấn cộng đồng dân cư, biên bản tại xã Mỹ Thọ và Mỹ Lộc không có chủ trì cuộc họp và cán bộ trình bày báo cáo

+ Kiểm tra lại chữ ký của cộng đồng dân cư

+ Chưa có hình ảnh lấy mẫu môi trường nền, đất, nước, không khí

+ Chưa có biên bản lấy mẫu

+ Chưa có sơ đồ vị trí lấy mẫu

Báo cáo đã được phê duyệt, thẩm định cần thực hiện theo đúng nội dung cam kết đã nêu báo cáo đánh giá tác động Môi trường.

III

Đơn vị thi công Liên danh công ty TNHH XD Hồng Châu và Công ty TNHH Hồng Phúc (Đơn vị thi công)

1

Báo cáo định kỳ hàng tuần của tư vấn giám sát thi công

+ Chưa có ký xác nhận PPMU tại báo cáo

Kiểm tra rà soát bổ sung

2

ü Kết quả quan trắc môi trường định kỳ

+ Đơn vị quan trắc: Trung tâm Phân tích và kiểm nghiệm

+ Chưa đủ tần suất quan trắc 03 tháng/ 1 lần (thi công từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 12.2018 cần thực hiện 03 lần)

+ Quan trắc chất lượng nước mặt theo báo cáo và quyết định phê duyệt DTM bị sai thông số cụ thể thừa thông số NO2-, As, Pb, Cd thiếu DO

+ Chưa có hồ sơ chứng minh năng lực đơn vị quan trắc (cần có chứng chỉ Vimcert chứng nhận đủ điều kiện quan trắc của Bộ TNMT)

+ Thiếu biên bản lấy mẫu, hình ảnh lấy mẫu hiện trường?

+ Chưa có hợp đồng đơn vị phân tích mẫu

Kiểm tra rà soát bổ sung

IV

Công ty TNHH Thiên Ân (đơn vị tư vấn giám sát)

1

Báo cáo giám sát năm 2019 tại huyện Tây Sơn, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài Ân, An Lão tỉnh Bình Định 23.3.2019-23.10.2019 của Công ty TNHH Thiên Ân (đơn vị tư vấn giám sát)

+ Thiếu chữ ký và dấu tư vấn giám sát

Kiểm tra rà soát bổ sung

2

Kết quả thí nghiệm quan trắc

+ Đợt 1 ngày 25.6.2019 – 3.7.2019 không có cơ sở căn cứ vì trong báo cáo DTM chưa được phê duyệt các chỉ tiêu này

+ Chưa có hồ sơ chứng minh năng lực đơn vị quan trắc (cần có chứng chỉ Vimcert chứng nhận đủ điều kiện quan trắc của Bộ TNMT)

+ Thiếu biên bản lấy mẫu, hình ảnh lấy mẫu hiện trường?

+ Chưa có hình ảnh lấy mẫu môi trường

Kiểm tra rà soát bổ sung

3

– Báo cáo giám sát quý I, II , III, IV– 2019 Hồ Cự Lễ, Hồ Lỗ Môn, Hồ Hố Cùng, Hồ Mỹ Đức, Hồ Kim Sơn (từ quý II) Hồ Hóc Tranh (từ quý II), Hồ Đá Bàn (từ quý II) hồ Giao Hội (từ quý II)

+ Thiếu chữ ký và dấu tư vấn giám sát

+ Chưa có chữ ký PPMU

+ Thiếu chữ ký và dấu tư vấn giám sát

+ Chưa có giấy phép khai thác nhà cung cấp vật liệu tới công trình

+ Chưa có hợp đồng thu gom chất thải rắn

+ Chưa có hợp đồng thu gom chất thải nguy hại

+ Chưa có biên bản thỏa thuận vị trí đổ thải địa phương

Kiểm tra rà soát bổ sung

4

Báo cáo giám sát năm 2019 tại huyện Tây Sơn, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài Ân, An Lão tỉnh Bình Định 23.3.2019-23.10.2019

+ Thiếu chữ ký và dấu tư vấn giám sát

Kiểm tra rà soát bổ sung

V

Công ty TNHH xây dựng Hồng Châu

1

– Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của nhà thầu thi công tháng 3 năm 2019 (Lô 1: hồ Hóc Tranh, Kim Sơn và Mỹ Đức; Lô 2: Hồ Đá Bàn, Giao Hội)

+ Kế hoạch quan trắc môi trường không biết dựa vào đâu, vì DTM được phê duyệt chưa có thông số và tần suất quan trắc

Kiểm tra rà soát bổ sung thực hiện đúng theo quyết định phê duyệt

2

– Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của nhà thầu thi công tháng 3 năm 2019 (Lô 1: Hồ Cự Lễ, Hồ Lỗ Môn, Hồ Hố Cùng.

+ Kế hoạch quan trắc môi trường không biết dựa vào đâu, vì DTM được phê duyệt chưa có thông số và tần suất quan trắc

Kiểm tra rà soát bổ sung thực hiện đúng theo quyết định phê duyệt

VI

Liên danh công ty TNHH Xây dựng Tín Nghĩa, Công ty TNHH xây dựng Hồng Châu và công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tường Duy

1

– Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của nhà thầu thi công Hồ Sóc Tranh, Hồ Kim Sơn và Hồ Mỹ Đức.

+ Kế hoạch quan trắc môi trường không biết dựa vào đâu, vì DTM được phê duyệt chưa có thông số và tần suất quan trắc.

Kiểm tra rà soát bổ sung

VII

Liên danh Công ty TNHH xây dựng Hồng Châu và Công ty TNHH xây dựng Hồng Phúc

+ Kế hoạch quan trắc môi trường

+ Kế hoạch quan trắc môi trường không biết dựa vào đâu, vì DTM được phê duyệt chưa có thông số và tần suất quan trắc.

Tư vấn Giám sát độc lập bên thứ 3, bao gồm cả kiểm toán nội bộ (ISC) đã tiến hành kiểm tra hiện trường đã phát hiện như sau:

TT

Phát hiện

Khuyến nghị

I

Hồ Mỹ Đức

1

Tổ chức nhân lực và tập huấn về an toàn môi trường:

– Nhà thầu đã bố trí cán bộ làm công tác an toàn môi trường cho công trình dự án, tuy nhiên tại hiện trường kiểm tra chưa thấy có mặt

– Nhà thầu chưa tập huấn về an toàn môi trường và vệ sinh trên công trường thi công cho công nhân

Tư vấn giám sát thi công cần bố trí cán bộ chuyên trách về công tác an toàn môi trường và vệ sinh lao động, yều cầu càn bộ thường xuyên có mặt. Cán bộ chuyên trách này phải có đầy đủ năng lực chuyên môn về lĩnh vực an toàn môi trường và phải thường xuyên có mặt trên công trường đề giám sát nhà thầu thi công

– Nhà thầu thi công phải bố trí ít nhất 01 cán bộ làm kiêm nhiệm công tác an toàn môi trường và vệ sinh công trường. Các cán bộ này phải được tập huấn về an toàn môi trường và phải hiểu được các nhiệm vụ mà nhà thầu phải thực hiện để đảm bảo an toàn môi trường và vệ sinh trong quá trình thi công

2

Chưa cung cấp được đầy đủ các giấy tờ:

– Sơ đồ tổ chức thi công, tiến độ thi công, tiến độ huy động công nhân, trang thiết bị máy móc

– Các giấy tờ kiểm định các thiết bị đang tham gia thi công

– Báo cáo giám sát nội bộ của PPMU chưa được lập

– Các giấy tờ liên quan tới công tác vận chuyển chất thải kèm tuyến đường vận chuyển

– Nhà thầu cần lập đầy đủ các hồ sơ về công tác an toàn, đặc biệt lưu ý các thiết bị được đưa vào thi công phải được kiểm định về kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền cấp

– PPMU và Tư vấn giám sát cần đôn đốc nhà thầu tuân thủ đầy đủ các quy định và có đủ các giấy tờ pháp lý mới cho thi công

3

Công tác giám sát và quan trắc môi trường định kỳ tại khu vực công trường thi công theo ESIA chưa được thực hiện

Đề nghị PPMU cần thực hiện nghiêm chỉnh quy định về công tác quan trắc giám sát môi trường định kỳ theo đúng cam kết trong ESIA/EIA đã được phê duyệt.

4

Công tác tập huấn an toàn môi trường cho công nhân tham gia thi công trên công trường chưa được thực hiện.

Nhà thầu cần tổ chức tập huấn về công tác an toàn cho toàn bộ công nhân trước khi được tham gia thi công. Tư vấn giám sát cần kiểm tra đầy đủ và đảm bảo công nhân đã được tập huấn mới được tham gia thi công trên công trường

5

Nhà thầu chưa có sổ nhật ký thi công

Bổ sung đầy đủ nhật ký thi công, thông tin nhật ký cần đầy đủ thông tin về tiến độ thi công, các công việc triển khai trong ngày, cần bổ sung các thông tin đến việc sử dụng các thiết máy móc, nhân lực, và các vấn đề môi trường phát sinh hàng ngày.

6

Khu vực thi công không có biển báo công trình, dây phản quang

Yêu cầu nhà thầu cần lắp đặt ngay biển báo công trình tại khu vực thi công và khu lán trại công nhân. Biển báo cần đầy đủ các thông tin về công trình, đơn vị chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công, thông tin về người đứng đầu có thể giải quyết các khiếu nại kèm số điện thoại liên lạc của cả chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công

7

Biển nội quy, quy định về ứng xử, vệ sinh môi trường, an toàn lao động… trong khu lán trại, công trường chưa có

Tại khu công trường và khu lán trại công nhân, nhà thầu cần bổ sung các biển báo về quy định ứng xử, biển báo an toàn lao động, biển báo vệ sinh môi trường,…

8

Khu vực thi công chưa được rào chắn xung quanh, đặc biệt là các vị trí nguy hiểm như hố đào tại đập C, chưa có biển cảnh báo nguy hiểm

Nhà thầu cần lập ngay hàng rào chắn tại các khu vực nguy hiểm do thi công và có biển cảnh báo, có thể sử dụng đèn chiếu sáng vào ban đêm tại khu vực nguy hiểm hoặc đèn phản quang.

9

Bãi tập kết nguyên vật liệu còn bừa bãi, chưa được thu dọn, chưa có biện pháp bảo quản nguyên vật liệu.

Đề nghị nhà thầu cần thu gom, dọn dẹp hàng ngày và có các biện pháp bảo vệ tránh rửa trôi vật liệu xuống hồ và gây mất vệ sinh khu vực.

10

Phương tiện vận chuyển vật liệu khi ra vào công trình không được che đạy theo quy định

Nhà thầu cần tuân thủ việc che đạy nguyên vật liệu khi vận chuyển để đảm bảo an toàn giao thông và tránh sự phát tán vật liệu ra môi trường. Tư vấn giám sát và PPMU cần giám sát chặt chẽ nhà thầu trong suốt quá trình vận chuyển vật liệu

11

Các tuyến đường xung quanh khu vực công trường có phương tiện thi công và vận chuyển vật liệu không được tưới ẩm hàng ngày

Với các tuyến đường giao thông có phương tiện vận chuyển vật liệu cho dự án cũng như các khu vực xung quanh công trường thi công phải được tưới ẩm thường xuyên, đặc biệt vào những ngày hanh khô để hạn chế bụi phát sinh và giảm thiểu các tác động tới giao thông khu vực

12

Công nhân chưa được trang bị quần áo, thiết bị bảo hộ.

Nhà thầu cần trang bị ngay và đầy đủ quần áo và thiết bị bảo hộ cho công nhân, đồng thời có chế tài đối với công nhân không sử dụng.

Tư vấn giám sát thi công cần theo dõi và kiên quyết không cho công nhân tham gia thi công nếu không sử dụng các thiết bị và quần áo bảo hộ lao động

13

Thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt của công nhân:

– Nhà thầu chưa trang bị các thùng chứa rác thải sinh hoạt tại công trường và lán trại công nhân theo quy định.

– Khu vực thi công không có đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt nên nhà thầu tự thu gom và xử lý bằng phương pháp đốt ngay tại khu vực.

– Khu lán trại có nhà vệ sinh nhưng chưa đảm bảo, ý thức của công nhân chưa đáp ứng yêu cầu.

– Nhà thầu cần trang bị các thùng chứa rác thải sinh hoạt tại khu công trường và khu lán trại công nhân theo đúng cam kết trong kế hoạch hoạch bảo vệ môi trường (mỗi nơi từ 2-3 thùng chứa).

– Tập huấn về công tác an toàn và vệ sinh môi trường cho tất cả các công nhân.

– Lắp đặt các biển báo về vệ sinh môi trường và có chế tài đối với công nhân tại khu công trường và khu lán trại công nhân.

14

Rác thải nguy hại:

– Nhà thầu đã có hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý chất thải nguy hại tại khu công trường và khu lán trại công nhân, tuy nhiên cần xác định lại năng lực của đơn vị thu gom theo thông tư 36:2015/BTNMT về công tác quản lý thu gom, xử lý chất thải nguy hại

– Các chất thải nguy hại như thùng chứa dầu, dầu thải,… chưa được thu gom theo đúng quy định

– Tại khu công trường và khu lán trại công nhân, nhà thầu cần trang bị ít nhất mỗi nơi 01 thùng chứa chất thải nguy hại (có nhãn, có nắp đạy), yêu cầu nhà thầu cung cấp hồ sơ năng lực đơn vị thug om và giấy phép xử lý chất thải nguy hại

– Bố trí ít nhất 01 vị trí để tập kết các chất thải nguy hại. Vị trí tập kết này phải được xây dựng theo đúng quy định (có mái che, nền chống thấm và có biển báo,…)

15

Nhà thầu chưa trang bị tủ thuốc y tế, bình phòng cháy chữa cháy tại khu vực công trường và khu lán trại công nhân

Nhà thầu cần trang bị ít nhất 01 tủ thuốc với đầy đủ các dụng cụ và thuốc sơ cứu ban đầu, trang bị 4-6 bình chữa cháy tại khu vực dễ xảy ra cháy nổ ở công trường thi công (khu tập kết nhiên liệu,..) và duy trì trong suốt quá trình thi công.

16

Công tác vệ sinh môi trường tại khu lán trại công nhân chưa đảm bảo

– Nhà thầu phải thường xuyên nhắc nhở công nhân giữ gìn vệ sinh, dọn dẹp khu nán trại và khu công trường.

– Bố trí và phân công người làm công tác vệ sinh môi trường hàng ngày.

17

Bãi tập kết vật liệu chưa được che chắn đúng quy định

– Mua bạt che chắn bãi tập kết vật liệu

18

Thi công phát sinh bui khi trời nắng và sình lầy khi trời mưa, gây ảnh hưởng trực tiếp tới hộ dân

– Che bạt phủ xe chuyên chở vật liệu, vây kín khu tập kết vật liệu

– Dung vật liệu làm đường tạm, tránh gây sình lầy khu vực trước nhà dân

I

Hồ Kim Sơn – tạm dừng thi công do mưa

– Hiện nguyên vật liệu chưa được phủ bạt

– Khu vực lán trái chưa hợp vệ sinh, rác thải

– Rác thải sinh hoạt xem lại có được thu gom hay không, thấy 01 vị trí đốt.

-Phủ bạt ngay vật liệu tập kết

-Vệ sinh sạch sẽ khu lán trại

-Đặt thùng thu gom rác thải

5. CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN PPMU ĐĂNG BÀI, CẬP NHẬT HÌNH ẢNH LÊN TRANG WEB iscwb8.com.vn

Đoàn Giám sát ISC dã hướng dẫn cho anh Trường – Cán bộ kỹ thuật của PPMU Bình Định về công tác đăng bài, cập nhật tình hình tiểu dự án lên trang Web: iscwb8.com.vn.

Trong quá trình triển khai thực hiện, cán bộ kỹ thuật PPMU chụp ảnh hiện trường các dự án đang thi công để cập nhật lên website để các bên liên quan có thể khai thác và đánh giá được tiến độ cũng như chất lượng thi công của các công trình. Theo quy định cứ 3 tháng một lần các PPMU sẽ phải đăng tải các hình ảnh thi công, bài viết và bảng biểu (theo mẫu) trong đó có điền đầy đủ các thông tin.[1] Nguồn: Báo cáo cập nhật RAP 8/2017 và thu thập tài liệu báo cáo liên quan

[2] Nguồn: theo báo cáo giám sát nội bộ Ban cung cấp