Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc và kiểm tra tiến độ thi công một số hồ thuộc Tiểu dự án WB8 tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 05/4/2019, Đoàn công tác của Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) do Trưởng ban Phạm Đình Văn làm Trưởng đoàn đã làm việc và kiểm tiến độ thi công một số hồ thuộc Tiểu dự án WB8 tỉnh Vĩnh Phúc, tham gia cùng Đoàn công tác gồm có Lãnh đạo các Phòng Tài chính kế toán, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Đào tạo dự án, Phòng Thẩm định chế độ dự toán và Lãnh đạo Ban Quản lý dự án WB8.

Đoàn công tác đã làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Quản lý tiểu dự án WB8 tỉnh Vĩnh Phúc và đi thực địa, kiểm tra tiến độ thi công một số hồ thuộc Tiểu dự án WB8 tỉnh Vĩnh Phúc.

Đoàn công tác đã lưu ý Chủ đầu tư đặc biệt quan tâm đến tình hình, tiến độ triển khai các hạng mục công sức khỏe new york trình quan trọng đang thi công đảm bảo đạt yêu cầu vượt lũ trong mùa mưa bão năm 2019, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về an toàn và kỹ, mỹ thuật công trình.

Một số hình ảnh của Đoàn công tác:

Trưởng ban Phạm Đình Văn và Phó giám đốc Sở NN&PTNT Vĩnh Phúc Đinh Gia Thành kiểm tra tiến độ thi công hồ Đa Mang, huyện Lập Thạch

Khoan phụt vữa sét – xi măng tạo màng chống thấm cho đập chính hồ Đa Mang, huyện Lập Thạch

Trưởng ban Phạm Đình Văn và Phó giám đốc Sở NN&PTNT Vĩnh Phúc Đinh Gia Thành kiểm tra tiến độ thi công hồ Bò Lạc huyện Sông Lô

Khoan phụt vữa sét – xi măng tạo màng chống thấm cho đập chính hồ Bò Lạc, huyện Sông Lô.

Theo CPO.VN

Trả lời