Đoàn ISC làm việc tại ban quản lý dự án NN – PTNT tỉnh Quảng Ngãi và hình ảnh thực tế thi công hồ Hóc Khế xã Tịnh Bình huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Hồ Hóc Khế nằm ở xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Đơn vị thi công: Công ty TNHH Thành Trung và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng thương mại Hà Vân. Khối lượng thi công đến ngày 7/5/2020 ước đạt 65%, cụ thể như sau:
– Đang thi công dầm khung hộc bê tông gia cố mái Thượng Lưu.
– Tràn xả lũ: Đã thi công xong.
– Nhà quản lý vận hành: Đang thi công.
– Cống lấy nước: Đã thi công xong, đang thi công nhà van Hạ Lưu.

Chi tiết

Hình ảnh thực tế thi công hồ Hóc Bứa xã Bình Tân huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi

Hồ Hóc Bứa nằm trên xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Tiến Bảo.Tính đên ngày 7-5-2020, về cơ bản đã thi công xong, chỉ còn một đoạn mặt đập nhà thầu đang đổ bê tông và công tác dọn dẹp hoàn trả mặt bằng để đưa vào sử dụng.

Chi tiết

Hình ảnh thực tế thi công hồ Gò Lang xã Bình Hòa huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi

Hồ Gò Lang nằm trên xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Nhà thầu: Công ty Cổ phần xây dựng Phú Hòa. Tính đến ngày 7/5/2020, các hạng mục đã thi công hoàn thành gồm có: Đập chính, đập phụ số 01, 02, 03, cống lấy nước, tràn xả lũ, đường thi công số 02. Hạng mục chưa thi công: Nhà quản lý vận hành, bê tông mặt đường thi công số 01.

Chi tiết

Hình ảnh thực tế thi công hồ Hố Đá xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Hồ Hố Đá nằm trên xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đơn vị thi công: Công ty TNHH Lộc Thiên. Tính đến ngày 7-5-2020, khối lượng thi công ước đạt 90%. Các hạng mục đã hoàn thành: Tràn, dốc nước, bể tiêu năng, gia cố mái Thượng lưu, hạ lưu đập.

Chi tiết

Hình ảnh thực tế thi công hồ Đồng Nhơn xã Tam Mỹ Tây huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam

Hồ Đồng Nhơn nằm trên xã Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Tính đến ngày 5-5-2020, nhà thầu thi công được khoảng 50% khối lượng, cụ thể như sau:
+ Tràn xả lũ kết hợp cầu giao thông: Đã thi công xong, chất lượng tốt.
+ Gia cố mái Thượng lưu: Đã thi công xong, chất lượng tốt.
+ Gia cố mái Hạ Lưu: Đang thi công.
+ Cống lấy nước: Chưa thi công.
+ Bê tông mặt đập: Đã thi công xong ½ khối lượng, chất lượng bê tông tốt. Phần mặt đập còn lại: đang thi công lu lèn cấp phối đá dăm.

Chi tiết

Đoàn ISC làm việc tại ban quản lý dự án NN – PTNT tỉnh Quảng Nam và hình ảnh thực tế thi công hồ Hố Lau, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam

Hồ Lau nằm trên xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Tình hình thi công trên công trường đến ngày 5-5-2020 như sau:
+ Đập Phụ: Đang thi công bê tông dầm khóa mái Thượng lưu và thi công xong tường tràn bên phải. Tường tràn bên trái không làm mới, chỉ bọc thêm 15cm bê tông. Thực tế tường cũ tràn bên trái bằng đá xây đã xuống cấp, nên BQL đang yêu cầu TVTK bổ sung làm mới tường tràn bên trái và kéo dài thêm 1 đoạn tường tràn bên phải để không bị xói phía sau. Chất lượng bê tông tốt.
+ Đập chính: chưa thi công (Bao gồm gia cố mái TL, HL và làm cống lấy nước mới).

Chi tiết