Đoàn ISC làm việc tại ban quản lý dự án NN – PTNT tỉnh Lào Cai và ảnh thực địa thi công của hồ Phú Nhuận

Hình ảnh đoàn ISC làm việc tại ban PPMU Lào Cai
Hình ảnh làm việc của đoàn ISC tại PPMU Lào Cai
Hình ảnh mái hạ lưu đập của hồ Phú Nhuận
Tuyến kênh tưới bằng bê tông đang đang khẩn trương hoàn thiện
chính diện thượng lưu tràn Phú Nhuận
Ảnh dốc nước của tràn Phú Nhuận đã được thi công xong